Premi
el botó:

COPOLIS Benestar, Comunitat i Control Social.

Des del curs 2003-2004, s’ha consolidat en un grup de treball estable i articulat fruit d’activitats i recerques que, a grans trets, estan encaminades a la construcció de la comunitat com un espai per a fer efectiu el potencial transformador dels drets humans. La finalitat principal és la de plantejar recerques i activitats amb aquells col·lectius més invisibilitzats de la nostra societat: mares soles amb fills/es, joves infractors/es de les lleis penals, poblacions desplaçades, discriminacions per opcions o serveis sexuals, adolescents en construcció de la seva identitat i autonomia, gent gran amb pèrdua de la seva independència i/o lloc sociocomunitari, persones amb addiccions a substàncies d’ús prohibit per les autoritats sanitàries, dones empresonades o pobles o col·lectius que han patit processos d’ocultament i repressió de la seva memòria històrica. A més, es preten reconèixer a tots aquests col·lectius com a subjectes de drets, protagonistes de la construcció d’una altra realitat social, i no només com a éssers passius, simples objectes d’estudi, de socialització i control.

Directora: Dra. Elisabet Almeda Samaranch.

Pàgina Web del Grup: GRC – COPOLIS Benestar, Comunitat i Control Social.
Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. 20 juny 2013