Lecture: Prof. J.M. Palacios (Universidad Complutense de Madrid)

TitleSobre la esencia de la libertad humana.

Speaker: Prof. J.M. Palacios.

Date and time: 24th May 2012, 11h.

Place: Seminari del Dept. de Filosofia Teorètica i Pràctica.

Date: 
Thu, 2012-05-24