Number Theory Research Group - Seminar Publications
Logo Universitat de Barcelona Number Theory Research Group imatge de maquetació
Administració UB imatge de maquetació
Imatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramació
Imatge de diagramació
Main Menu
Introduction
Staff
Current Research
Research Projects
Ph. D. courses
Seminar publications
Seminar activities
 
icona d To contact us
click here

 

Imatge de diagramacióImatge de diagramació  
 

Seminar Publications

This page lists some publications about the contents of the Number Theory Seminar. Most of the contributions are written in Catalan.
If you are looking additional material, such us tables, algorithms ... related with some member of the research group, click here.

Vol. Title Editors ISBN

19 Monogràfic sobre treballs M. Alsina, N. Vila 978-84-934244-9-7
de Kenneth Ribet

18 Monogràfic sobre treballs P. Bayer 978-84-934244-8-0
de Don Zagier

17

Formes modulars de Siegel

A. Arenas, J. Guàrdia 978-84-934244-7-3

16 L'algoritme de Liu per a V.Rotger 84-934244-5-5
  corbes de gènere 2    

15

Successions d'Sloan

J.C. Lario, D. Remón 84-934244-4-7

14

Corbes de génere 3

E. Nart 84-934244-3-9

13

Mètodes de Garbell

J. Guàrdia, J. Jíménez 84-934244-2-0

12

Dibuixos d'infants

T. Crespo, X. Xarles 84-934244-0-4

11 Representacions de Galois N. Vila, L. Dieulefait 84-934244-1-2
  de dimensió 2: Conjectures    
  d'Artin, Serre i Fontaine-Mazur    

10

Funcions Theta

P. Bayer, J. Guàrdia 84-923250-7-0

09

Mòduls de Drinfeld

X. Xarles 84-923250-9-7

08

Corbes de Shimura

M. Alsina, À. Arenas, P. Bayer 84-923250-6-2

07 Una breu introducció a la F. Holgado 84-923250-8-9
cohomologia cristal·lina

06 Varietats abelianes amb J. Guàrdia, J.C. Lario 84-923250-5-4
multiplicació complexa  

05 La conjectura de Birch i J. Quer 84-923250-4-6
Swinnerton Dyer

04 Problemes d'immersió sobre M. Vela, N. Vila 84-923250-3-8
cossos grans

03 Representacions automorfes P. Bayer, A. Travesa 84-923250-1-1
de GL(2). Parts IV, V, VI

02 Representacions automorfes P. Bayer, A. Travesa 84-923250-0-3
de GL(2). Parts I, II, III

01

Corbes modulars: Taules

P. Bayer, A. Travesa 84-604-3577-6

Imatge de diagramació
Imatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramació
© Universitat de Barcelona Edició: Seminari de Teoria de Nombres
Última actualització o validació: 30.06.2010