Inici Novembre 2020 (online) / Gener 2021

MÀSTER
EN TERAPIA
COGNITIVO SOCIAL:

FORMACIÓN
CONSTRUCTIVISTA
Y SISTÈMICA

 

31ª Promoció

El Màster en Teràpia Cognitivo Social ofereix un cicle complet de formació en psicoteràpia en els àmbits d’atenció individual, grupal, familiar i de parella. El curs segueix les directrius mestres sobre formació teòrica, tècnica i pràctica supervisada indicades per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO)

L’estructuració per mòduls permet la matriculació puntual a un mòdul obtenint un certificat d’assistència i aprofitament que acredita la seva superació. El mòdul 1, Psicoteràpia Constructivista es pot realitzar presencialment o a distància. La finalització satisfactòria dels mòduls 1, 2 i 3 donarà lloc a l’obtenció del Diploma de Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics, el segon curs dóna lloc al Diploma de Postgrau en Anàlisi de Processos Terapèutics, mentre que la realització del trienni complet i la superació de tots els mòduls (inclòs el 10è relatiu a la memòria clínica) permetrà assolir el Títol de Màster en Teràpia Cognitivo Social.

La docència corresponent a aquesta 31ª convocatòria està distribuïda en tres blocs lectius:

Gener-Juny de 2021 (1er. curs):
Mòduls 1-3 (les pràctiques, mòdul 3, poden continuar fins a Setembre de 2021, si s’escau)

Gener-Juny de 2022 (2on. curs):
Mòduls 4-6 (les pràctiques, mòdul 6, d’octubre 2021 fins a Setembre de 2022, si s’escau)

D’octubre de 2022 a juny de 2023 (3er. curs): 
Mòduls 7-10 (les pràctiques, mòdul 9, fins a Setembre de 2023, si s’escau)

DOCÈNCIA

La metodologia d’ensenyament potencia les tècniques experiencials de simulació, supervisió, el debat i comentari de casos vídeo-gravats, i atorga especial atenció al desenvolupament d’habilitats terapèutiques avançades. A més de les assignatures i seminaris previstos en el programa, s’oferiran altres activitats opcionals de formació.

Les pràctiques es realitzen en règim d’externat en diverses institucions públiques i/o privades de salut mental durant tot l’any. Al primer curs, l’alumne pot triar entre diferents centres on realitzar les pràctiques en règim d’observació; en el segon, les pràctiques en els centres disponibles impliquen més participació en el procés terapèutic; i en el tercer, l’alumne/a assumeix un mínim de dos casos clínics amb supervisió d’un tutor/a del Màster.

PLA D’ESTUDIS

PRIMER curs (Gener-Juny 2021)

MÒDUL 1. PSICOTERÀPIA CONSTRUCTIVISTA 10 ECTS
(Presencial o a distància)
Continguts teoricopràctics sobre epistemologia constructivista, pràctica sistèmica i anàlisi de la demanda en psicoteràpia.

MÒDUL 2. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA I 10 ECTS

MÒDUL 3. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA I 10 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 16 centres externs a escollir (mínim 80 hores presencials)

SEGON curs (Gener-Juny 2022)

MÒDUL 4. ANÀLISI DELS PROCESSOS TERAPÈUTICS CONSTRUCTIVISTES 10 ECTS
Continguts teoricopràctics sobre tècniques narratives, centrades en dilemes, eriksonianas i sobre el treball amb constructes familiars.

MÒDUL 5. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA II (Seminaris cap de setmana) 10 ECTS

MÒDUL 6. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA II 10 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 26 centres externs a escollir (mínim 80 hores presencials)

TERCER curs (Octubre 2022 – Juny 2023)

MÒDUL 7. ANÀLISI DE SESSIONS DE TERÀPIA 5 ECTS
Supervisió i tutoria de la pràctica terapèutica (desdoblada en grups petits)

MÒDUL 8. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA III (Seminaris de cap de setmana) 10 ECTS

MÒDUL 9. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA III 11 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 7 centres externs a escollir (mínim 90 hores presencials)

MÒDUL 10. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA CLÍNICA 4 ECTS

Professorat

Dr. Guillem Feixas, Universitat de Barcelona

Dr. Manuel Villegas, Centre Ítaca, Barcelona

Dra. Mª José Pubill, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Dra. Maria Monini, psicóloga clínica y Psicoterapeuta, Barcelona

Soraya Vega, TRANSIT, Barcelona

Dr. Lluís Botella, Universitat Ramon Llull, Barcelona

Victoria Compañ, SISTEMA, Barcelona

Barbara Casamor, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Sheila Izu, CEPFAMI, Barcelona

Iolanda D’Ascenzo, Escuela de Terapia Familiar Sant Pau, Barcelona

Carme Cunillera, CAS Garrotxa-IAS, Olot

Dra. Carmen Campo, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Dr. Karl Tomm, The Vancouver School for Narrative Therapy, Canadá

Dr. Bruce Ecker, Coherence Psychology Institute, EE.UU.

Dra. Sara Bridges, University of Memphis, EE.UU.

Dr. Jaako Seikkula, University of Jyväskylä, Finlandia

 

Dra. Valeria Ugazio, European Institute of Systemic-Relational Therapies, Milán, Italia

Dr. Carlos Mirapeix, Instituto de Estudios Psicoterapéuticos de Santander

Dr. Robert Neimeyer, University of Memphis, EE.UU.

Dr. Héctor Fernández Álvarez, Fundación Aiglé, Buenos Aires

Dr. Alfredo Canevaro, Psiquiatra y terapeuta familiar, Milán

Dr. Stephen Madigan, Vancouver School for Narrative Therapy, Canadá

Dr. Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Dr. Ausiàs Cebolla, Universitat de València

Dr. Harry Procter, University of Hertfordshire, Reino Unido

Dr. Francesco Mancini, Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma

Dr. Joao Salgado y Dra. Carla Cunha, ISMAI, Porto, Portugal

Dr. Camillo Loriedo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma

Dr. David Winter, University of Hertfordshire, Reino Unido

Dr. Benedetto Farina, Università Europea di Roma

Dr. Mark Beyebach, Universidad Pública de Navarra

INSCRIPCIÓ

I MATRÍCULA

Requisits: Llicenciats o Graduats en Psicologia o Medicina (o menys d’un 10% de crèdits pendents). Pel Mòdul 1 es poden estudiar altres peticions.

Preinscripció
1er. Període: del 4 de Maig al 10 de Juliol de 2020.
2on. Període: de l’13 de Juliol al 30 de Setembre de 2020.

Documentació: Fotocòpia compulsada del títol, expedient acadèmic, currículum, 1 fotografia (mida carnet), fotocòpia del DNI, qüestionari de pre-inscripció i pagament de 100€ (a descomptar de l’import de la matricula).
Alumnes internacionals: consultar. 
Contactar: tcognitivosocial@ub.edu

Matrícula
1er. Període: del 1 al 30 de Setembre de 2020. 
2on.Període: del 1 al 13 d’Octubre de 2020.

Preu de la matrícula
1er curs: 2.700,00 €
2on curs: 2.700,00 €
3er curs: 2.700,00 €
Taxes de gestió acadèmica no incloses.

Assegurança: Tots els alumnes han de subscriure obligatòriament la pòlissa d’assegurances que figura a la matrícula oficial per tal de poder realitzar les activitats pràctiques.

HORARI

Dilluns i Dimecres de 19 a 21 h 
(setmanal, alumnes de 1er. i 2on.): Mòduls 1 i 4.

Divendres de 18-21 h
(setmanal, tots els alumnes): Mòduls 2, 3, 5, 6, 8 i 9.

Dissabtes de 9 a 14 h
(quinzenal, tots els alumnes): Mòduls 2, 5 i 8.

Els horaris de les pràctiques s’adaptaran a les característiques de cadascun dels centres i de l’activitat.

Lloc: Aulari de la Facultat de Psicologia, Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (Campus Universitari Mundet) i altres espais pertinents, d’acord amb les característiques de cada activitat.

Idiomes lectius: Castellà i català
(en algunes activitats opcionals/electives de pràctiques). Traducció consecutiva sempre que sigui necessari.

Vols saber més del màster?

DESCARREGA PDF

CONTACTE

DIRECCIÓ DEL CURS

 

Dr. Guillem Feixas Viaplana, 
Universitat de Barcelona
gfeixas@ub.edu
(+34) 93 312.51.00

 

SECRETARIA

 

Informació, atenció d’alumnes i coordinadora de pràctiques: 
Isabella Cini
tcognitivosocial@ub.edu
(+34) 93 312.58.09
Dilluns i dimecres de 10 a 18;
divendres de 10 a 13 h.

 

8 + 3 =

CAMPUS MUNDET
Facultad de Psicología.
Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología.
Sección de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Despacho 3601 B
Paseo de Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona