Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
MonUB Inici OMPI UB imatge de maquetació
Convenis específics dels centres de la UB
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

QUÈ ÉS?

Acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre els centres de la UB i centres d’universitats de països de la resta del món.

En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat

El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de le staxes acadèmiques a la Universitat de destinació. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materilas, etc, en les mateixes condicions que els estudiants locals. Es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la Universitat de destí segons els que s'hagi acordat abans de l'estada i sempre que es superin amb èxit els crèdits cursats.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

 

CONVENIS ESPECÍFICS (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA Des del 8 de novembre de 2019 a l’10 de gener de 2020

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Ajuda aplicatiu. Estudiants Centres Adscrits
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Resolució provisional

Resolució definitiva

Esmena nou

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat de CONVENIS ESPECÍFICS (curs 2020-2021)

 

Convocatòria del Programa de "Becas Iberoamérica. Santander Grado", per a estudiants de Grau de Mobilitat Internacional de la Universitat de Barcelona (Curs 2020-2021).

- Llistat d'universitats participants

Termini de presentació: 16 de març de 2020

 

 

 

 

 

 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 10.07.2020
imatge de maquetació