Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Responsables als centres de la UB (àmbit internacional) / Faculty - School manager of international mobility

Facultats i Escoles Universitàries - Centres Adscrits || Faculties and Schools - Affiliated centres

Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Faculty of Library and Information Science
Facultat de Biologia / Faculty of Biology
Facultat de Ciències de la Terra / Faculty of Earth Sciences
Facultat de Dret / Faculty of Law
Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business Science
Facultat d'Educació / Faculty of Education
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació / Faculty of Pharmacy and Food Sciences
Facultat de Filologia / Faculty of Philology
Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
Facultat de Física / Faculty of Physics
Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Faculty of Mathematics and Computer Science
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. / Faculty of Medicine and Health Sciences: Campus Bellvitge / Campus Clínic
Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
Facultat de Química / Faculty of Chemistry

Centres Adscrits / Affiliated centres

E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
Escola Superior de Relacions Públiques / Higher School of Public Relations (ESRP)
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) / Institut for Public Security of Catalonia (ISPC)
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) / National Institute of Physical Education (INEFC)

 

Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
Responsable:
PAS:
Becaris:
Dra. M. Gemma Campo
Glòria Ribera
Juan David Ortiz - Maysel Castillo
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals Erasmus. C/. Pau Gargalló, 4 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns, Dimecres i Dijous -> 09:30 a 14:00
Dimarts -> 12:00 a 16:30
Telèfon Telèfon:
93 403 40 48
Fax Fax:
93 403 40 56
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Faculty of Library and Information Science
Responsable:
Becària:

Dr. Sergio Villanueva
Miriam Garriga
Ubicació / Web Adreça:
C/ Melcior de Palau, 140, Despatx 121 - 08014 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dimarts i Dijous -> matíns de 09:00 - 10:00 i tardes de 13:00 a 14:30
Telèfon Telèfon:
93 403 57 80
Fax Fax:
93 403 57 72
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Biologia / Faculty of Biology
Responsable:
Coordinadora pràcticums a l'estranger:

Becaris:

Dra. Marta Camps

Dra. Teresa Sauras

Eva Brigos Barril / Pepe Lobez Rocabert

Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Aulari. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:

Incoming:
De Dilluns a Dijous-> 09:00 - 14:00

Outgoing:
De Dilluns a Dijous-> 09:00 - 14:00Telèfon Telèfon:
93 403 48 27
Fax Fax:
93 403 48 27
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Ciències de la Terra/ Faculty of Earth Sciences
Responsable:
Becària:
Dra. Anna Martí
Miriam Garriga
Ubicació / Web Adreça:
Secretaria. C/. Martí i Franquès, s/n - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dimarts de 15:30 a 18:00
Dijous -> 15:30 a 18:00
Telèfon Telèfon:
93 403 59 56
Fax Fax:
93 402 13 40
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Dret/ Faculty of Law
Responsable:
Coordinadora:
Becari:
Dra. Mar Campins (Vicedegana)
Alicia Martin Melero
Kirill Jigoulev
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Tomás y Valiente, 2n pis - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dimarts, Dimecres i Dijous -> 10:00 - 12:00 i de 15:00 - 17:00
Telèfon Telèfon:
93 402 43 51
Fax Fax:
93 403 98 04
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business Sciences
Responsable:
Coordinadores:
Becaris:
Dr. Ramon Ramon-Muñoz
Eva Gea i Montse Cervera
Aleksander Lacima,
Eugenia di Pólito i Raimundo Ramos (Outgoing) / Paula Liñáni Guilherme Zilves (Incoming)
Ubicació / Web Adreça:
Av. Diagonal, 696 - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres -> 10:00 - 14:00
Dilluns a Dijous -> 15:00 - 18:00
Telèfon Telèfon:
93 402 43 26 - 93 402 44 66
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat d'Educació / Faculty of Education
Responsable:
Becaris:
Dr. Miquel Robert
Kyriaki Christoforidi (Outgoing) / Marc Urgel (Incoming)
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals (despatx 3317), 3a planta, Edifici de Migdia. 08035 Barcelona :: veure mapa ::
(zona sud del campus Mundet)
08035 Barcelona
W Web:
Horari Horari:
Incoming:
Dimarts-> 11:00 - 13:00
Dimecres-> 11:00 - 13:00
Dijous-> 11:00 a 13:00

Outgoing:
Dilluns-> 16:00 - 18:00
Dimarts->14:00 - 15:00
Dimecres-> 12:00 - 14:00
Dijous-> 12:00 - 14:00
Telèfon Telèfon:
Outgoing: +34 93 403 70 97
Incoming: +34 93 403 51 26
Fax Fax:
+34 9340 35 201
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació/ Faculty of Pharmacy and Food Sciences
Responsable:
Becària:

Dr. Pedro Fermín Marrero González
Emma Felisa Roda

Ubicació / Web Adreça:
Punt d'Informació Av. Diagonal, 643 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Dijous -> 10:00 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 402 13 14
Fax Fax:
93 403 58 84
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Filologia / Faculty of Philology
Responsable:
Becària:
PAS:
Dr. Josep Solervicens
Patricia López - Incomers
Roger Loscertales - Outgoers i acords interinstitucionals
Ubicació / Web Adreça:
ORI Filologia, Deganat, Despatx PB 8, Facultat de Filologia
Gran Via de les Corts Catalanes , 585- 08007 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns-Dimarts: 10:00-13:30
Dimecres-Divendres: TANCAT
Telèfon Telèfon:
Incomers (Patricia López): 93 403 44 40
Outgoers (Roger Loscertales): 93 403 13 80
Fax Fax:
+34 93 403 55 96
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
Responsable:
Becari:

Dr. Iñigo González
Bernat Vilarrubias
Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6. Oficina cantonada carrer Ramelleres - 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Dijous-> 11:00 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 403 79 96
Fax Fax:
93 403 77 26
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Física / Faculty of Physics
Responsable:
Becari:

Dr. Albert Romano
Rafael Henrique da Silva
Ubicació / Web Adreça:
Secretaria. C/ Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Consulteu a la pàgina de l'Oficina de la Facultat: http://www.ub.edu/fisica/org/rel_inter.htm
Telèfon Telèfon:
93 402 11 14 / 93 402 11 15 / 93 403 91 56
Fax Fax:
93 402 11 18
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
Responsable:

Becaris:

Dra. Arlinda Garcia

José Ignacio Carrillo, Nekane García i Marta Hidalgo
Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6 Oficina cantonada carrer Ramelleres- 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres-> 11:00 - 13:00
Dilluns i Dimecres-> 16:00 - 18:00
Telèfon Telèfon:
93 403 79 94
Fax Fax:
93 403 79 97
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica/ Faculty of Mathematics and Computer Science
Responsable:
Coordinadors:
Becària:

Dr. Antoni Benseny
Dr. Jorge Marzo (Matemàtiques) i Dra. Laura Igual (Enginyeria Informàtica)
Jordina Vila
Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres-> 9:00 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 402 09 71
Fax Fax:
93 402 16 01
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut / Faculty of Medicine and Health Sciences
CAMPUS BELLVITGE
Professor/a responsable i becari
Responsable:

Dr. Antoni Trilla (Vicedegà)

Coordinadora Campus:

Tutors:
Ensenyament Infermeria:
Ensenyament Odontologia:
Ensenyament Podologia:
Ensenyament Medicina:

Becaris:

Dra. Anna FalcóDra. Anna Falcó
Dr. Josep Arnabat
Dr. Baldiri Prats
Dr. Carles Casasnovas

Maria Dolors Ruiz i Maria Sellas

Ubicació / Web Adreça: Pavelló de Govern (Direcció). C/. Feixa Llarga, s/n 1er pis - 08907 L'Hospitalet de Llobregat :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: Dilluns ->14:00 - 19:00
Dimarts-> 09:00 - 14:00 / 16:30 - 20:30
Dimecres-> 09:00 - 14:00
Dijous-> 16:30 - 20:30
Telèfon Telèfon: 93 403 59 72
Fax Fax: 93 402 42 16
Correu electrònic Correu-e: Ensenyament d’Infermeria i Podologia: nursingsocrates@ub.edu   
Ensenyament d’Odontologia: rrii_odon@ub.edu
Ensenyament de Medicina:  erasmus.medicina@ub.edu
CAMPUS CLÍNIC
Coordinador Campus:

Tutors:
Tutora Ensenyament Infermeria:
Tutor Ensenyament Enginyeria:
Tutor Ensenyament Medicina:

Becaris:
Dr. Ferran Masanes


Dra. Esther Risco
Dra. Neus Vidal
Dr. Ferran Masanes

Laia Fort (Outgoing) / Regina Callejón (Incoming)

Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Hospital Clínic (Secretaria). C/. Casanova, 143 - 08036 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Incoming:
Dilluns-> 17:00 - 19:00
Dimecres->17:00 - 19:00

Outgoing:
Dimarts-> 09:30 - 13:00
Dimecres->09:30 - 12:00
Dijous-> 09:30 - 13:00
Divendres->09:30 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 403 90 14
Fax Fax:
93 403 52 54
Correu electrònic Correu-e:
Ensenyament Medicina: erasmus.medicina@ub.edu
Ensenyament d’Infermeria: nursingsocrates@ub.edu
 
Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
Responsable:
Becari:

Dr. Antonio del Cerro Ramon

Marcelo Álvarez Almada
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a dijous -> 09:30 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 312 50 32
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Química / Faculty of Chemistry
Responsable:
Becari:

Dra. Carme González
Víctor Fernández
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Secretaria C/ Martí i Franquès, 1-11 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Consulteu a la pàgina de l'Oficina de la Facultat: http://www.ub.edu/quimica/erasmus/
Telèfon Telèfon:
93 402 12 00
Fax Fax:
93 411 14 92
Correu electrònic Correu-e:

 

 

E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
Responsable:
Coordinador:

Sr. David Peguero
Sr. David Ibarra
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Av. Can Marcet, 36-38 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 428 07 77
Fax Fax:
93 428 67 77
Correu electrònic Correu-e:
 
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
Responsable:

Dra. Ana Mª Ramió
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
C/ Miret i Sans, 10-16- 08034 Barcelonat ::veure mapa ::
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 280 09 49
Fax Fax:
93 600 61 12
Correu electrònic Correu-e:
 
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) / School of New Interactive Technology
Responsable:
Coordinador:


Montserrat Roche
Frederic Gil
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Diputació, 231 - 08007 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 323 36 64
Correu electrònic Correu-e:
 
E.S. de Relacions Públiques/ Higher School of Public Relations (ESRP)
Responsable:
Gestió:

Dra. Sara Magallón (Directora centre / Responsable docència
Sra. Elisabeth Alonso (intercanvis acadèmics) / Sra. Marta Bolea (intercanvis pràctiques) / Sr. Óscar Loro 
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
C/ Urgell, 187 (Recinte Universitat Industrial)- 08036 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: Dimarts i Dijous-> 09:00 - 13:00
Dilluns a Divendres -> 15:00 - 21:00
Telèfon Telèfon:
93 321 54 62
Fax Fax:
93 410 04 02
Correu electrònic Correu-e:
 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)/ Institut for Public Security of Catalonia (ISPC)
Responsable:
Coordinadora ERASMUS+:
Gestió:


Dr. José Baques Quesada
Luz Muñoz
Meritxell Calatayud Bassols i Silvia Anton Garriga
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès; mapa
Horari Horari: De dilluns a divendres de 10.30 h a 13 h
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 323 36 64
Fax Fax:
93 567 50 30
Correu electrònic Correu-e:
 
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) / National Institute of Physical Education (INEFC)
Responsable:
Gestió:
Becaris:

Dra. Mercè Mateu
Magda Cusí
 
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Adreça: Av. de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica) - 08038 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: De Dilluns a Divendres-> 09:00 - 14:00
Telèfon Telèfon:
93 425 54 45, ext. 289
Correu electrònic Correu-e:
 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 22.11.2018
imatge de maquetació