Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici MonUB Inici OMPI Inici UB  
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Responsables als centres de la UB (àmbit internacional) / Faculty - School manager of international mobility

Facultats i Escoles Universitàries - Centres Adscrits || Faculties and Schools - Affiliated centres


 
E.U d'Infermeria / University School of Nursing
Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Faculty of Library and Information Science
Facultat de Biologia / Faculty of Biology
Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business Science
Facultat de Dret / Faculty of Law
Facultat de Farmàcia / Faculty of Pharmacy
Facultat de Filologia / Faculty of Philology
Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
Facultat de Física / Faculty of Physics
Facultat d'Educació / Faculty of Education
Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
Facultat de Geologia / Faculty of Geology
Facultat de Matemàtiques / Faculty of Mathematics
Facultat de Medicina / Faculty of Medicine
Facultat d'Odontologia / Faculty of Dentistry
Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
Facultat de Química / Faculty of Chemistry
 
Centres Adscrits / Affiliated centres
inici
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
Escola Superior de Relacions Públiques / Higher School of Public Relations (ESRP)
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) / National Institute of Physical Education INEFC
 
 
E.U. d'Infermeria / University School of Nursing
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Coordinadora ERASMUS+:
Becària:
Dra. Avelina Tortosa Moreno
Dra. Anna Falcó Pegueroles
Cristina Hidalgo
Ubicació / Web Adreça:
Pavelló de Govern (Direcció). C/. Feixa Llarga, s/n 3er pis - 08907 L'Hospitalet de Llobregat :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/infermeria
Horari Horari:
Dilluns -> 10:00 - 18:00
Dimarts-> 16:00 - 18:00
Dijous-> 16:00 - 18:00
Telèfon Telèfon:
93 402 42 72 - 93 402 42 19
Fax Fax:
93 402 42 16
Correu electrònic Correu-e:
nursingsocrates@ub.edu

Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Becaris:
Dra. Eugenia Agustí
Joana Gil Marsal i Maysel Castillo
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals Erasmus. C/. Pau Gargalló, 4 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
WWeb:
http://www.ub.edu/bellesarts/org/administracio/of_internacionals.htm
Horari Horari:
Dilluns a Dijous -> 08:30 a 12:00 i de 15:00 a 18:30
Telèfon Telèfon:
93 403 40 45
Fax Fax:
93 403 40 56
Correu electrònic Correu-e:
ba-erasmus@ub.edu

Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Faculty of Library and Information Science
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Becària:
Dr. Ángel Borrego
Agnès Santamarta
Ubicació / Web Adreça:
C/ Melcior de Palau, 140, Despatx 121 - 08014 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/biblio/index.php/atencio-i-serveis-a-lestudiant/programes-dintercanvi-i-mobilitat
http://mobilsbid.blogspot.com/ (punt de trobada dels estudiants d'intercanvi del centre)
Horari Horari:
Dimarts i Dijous -> 15:00 - 17:30
Telèfon Telèfon:
93 403 37 51
Fax Fax:
93 403 57 72
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
borrego@ub.edu ; ori-fbd@ub.edu

Facultat de Biologia / Faculty of Biology
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Coordinadora pràcticums a l'estranger:
Becari:
Dra. Marta Camps
Dra. Teresa Sauras
Joan Sala (Incomings) / Mons Badia (Outgoings)
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Aulari. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm
Horari - Timetable Horari:

Incomings:
De Dilluns a Dijous-> 10:00 - 14:00


Outgoings:
De Dilluns a Dijous -> 10:00 - 15:00
Telèfon Telèfon:
93 403 48 27
Fax Fax:
93 403 48 27
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
ori-bio@ub.edu

Facultat de Dret / Faculty of Law
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsables:
Coordinadora:
Becari:
Dra. Mar Campins(Vicedegana)
Alicia Martin Melero
Omar Ancizar Ciceri Pizo
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Tomás y Valiente, 2n pis - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/dret/ori/
Horari - Timetable Horari:
Dimarts a Divendres -> 10:00 - 14:00
Dimarts i Dijous-> 15:30 - 18:00
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 402 43 51
Fax Fax:
93 403 98 04
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
internacionals.dret@ub.edu
incoming.dret@ub.edu (INCOMING)
outgoing.dret@ub.edu (OUTGOING)

Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business Sciences
inici
Professor/a responsable i becari Responsable:
Coordinadores:
Becaris:
Dra. Mª Cristina Poblet
Miriam Castillo i Montse Cervera
Albert Giner. Chaimae Abbou i Hèctor Isern (OUTGOING) - Mohnish Raheja i Hayarpi Antonyan (INCOMING)
Ubicació / Web Adreça:
Av. Diagonal, 696 - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/economiaempresa/relint/web/
Horari Horari:
Dilluns a Divendres -> 10:00 - 14:00
Dilluns a Dijous -> 16:00 - 19:00
Telèfon Telèfon:
93 402 43 26 - 93 402 44 66
Correu electrònic Correu-e:
exchangecoordinator.fee@ub.edu
incoming.fee@ub.edu
outgoing.fee@ub.edu

Facultat de Farmàcia / Faculty of Pharmacy
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becària:
Dra. Maria Pilar Pérez Lozano
Maria Balcells Mestre
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Punt d'Informació Av. Diagonal, 643 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/mobilitat.htm
Horari - Timetable Horari:
Dilluns a Dijous -> 10:00 - 13:30
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 402 13 14
Fax Fax:
93 403 58 84
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
erasmus-farmacia@ub.edu

Facultat de Filologia / Faculty of Philology
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becaris:
Dr. Javier Velaza
David Muñoz (Incomers) i Roger Loscertales (Outgoers i Acords Erasmus)
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Incomers: Deganat, despatx Pb. 8
Outgoers i Acords Erasmus: Deganat, despatx Pb. 8.
W Web:
http://www.ub.edu/filologia/org/secretaria/convocatories/mob_inter.htm
Horari - Timetable Horari:

Incomers:
Dilluns i Dimarts-> 10:00 - 13:30
Dimecres i Dijous-> possibilitat de concertar visita (només matins).

Outgoers:
Dilluns i Dimarts-> 10:00 - 13:30
Dimecres i Dijous-> possibilitat de concertar visita (només matins).
Telèfon Telèfon:
Incomers: 93 403 44 40 / Outgoers: 93 403 13 80
Fax Fax:
93 403 55 96
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
Acords erasmus: ori-filologia@ub.edu
Incomers:
incoming.filologia@ub.edu
Outgoers:
outgoing.filologia@ub.edu

Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becari:
Dra. Núria Sara Miras Boronat
Carles Hernández
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6. Oficina cantonada carrer Ramelleres - 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/filosofia/mobilitat/ori/ori_filosofia.htm
Horari - Timetable Horari:
Dilluns a Dimecres-> 11:00 - 14:00
Dijous-> 16:30 - 19:30
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 403 79 96
Fax Fax:
93 403 77 26
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
orifilosofia@ub.edu

Facultat de Física / Faculty of Physics
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becària:
Dr. Albert Romano
Judit Costa Iracheta
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Secretaria. C/ Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/fisica/org/rel_inter.htm
Horari - Timetable Horari:
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres -> 08.30 - 10.30
Dimecres -> 09.30 - 11.30
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 402 11 14 / 93 402 11 15 / 93 403 91 56
Fax Fax:
93 402 11 18
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
rint-fis@ub.edu

Facultat d'Educació / Faculty of Education
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becaris:

Dr. Miquel Robert
Juan David Segura i Laura Esther Benítez Pérez

Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals (despatx 3317), 3a planta, Edifici de Migdia. 08035 Barcelona :: veure mapa ::
(zona sud del campus Mundet)
08035 Barcelona
W Web:
www.ub.edu/educacio/mobilitat/oficina-de-relacions-internacionals
Horari Horari:

Incoming:
Dimarts-> 10:00 - 13:00 i de 16:00 a 18:30
Dijous-> 10:00 - 13:00
Divendres-> 10:00 - 13:00

Outgoing:
Dimarts-> 10:00 - 13:00 i de 16:00 a 18:30
Dijous-> 10:00 - 13:00
Divendres-> 10:00 - 13:00

Telèfon Telèfon:
+34 9340 37 097
Fax Fax:
+34 9340 35 201
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
internacional.educacio@ub.edu

Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
inici
Professor/a responsable i becari Responsable:
Becàries:
Dr. Xavier Roigé
Aurora Madaula i Marta Hidalgo
Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6 Despatx 28 - 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/mobilitatgih/ 
Horari - Timetable Horari:
Dilluns a Divendres-> 11:00 - 13:00
Dilluns i Dimarts-> 16:00 - 18:00
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 403 79 94
Fax Fax:
93 403 79 97
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
gih-erasmus@ub.edu

Facultat de Geologia / Faculty of Geology
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant Responsables:
Becària:
Dra.Anna Martí
Agnès Santamarta
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Secretaria. C/. Martí i Franquès, s/n - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/geologia/atencio_est/index.htm
Horari - Timetable Horari:
Dilluns -> 14:00 - 16:00
Dimecres -> 09:00 - 12:00
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 403 59 56
Fax Fax:
93 402 13 40
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
relint-geologia@ub.edu

Facultat de Matemàtiques / Faculty of Mathematics
inici
Professor/a responsable i becari Responsable:
Coordinadora:
Becari:
Dr. Carlos D'Andrea
Dra. Anna Puig
Héctor Baz
Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.mat.ub.es/ori/estudiants/index.php
Horari Horari:
Dimarts i Dijous -> 10:00 - 15:00
Telèfon Telèfon:
93 402 09 71
Fax Fax:
93 402 16 01
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
ori-matematiques@ub.edu

Facultat de Medicina / Faculty of Medicine
inici
Professor/a responsable i becari - Head of International Exchange & Student Assistant
Responsable:
Becaris:
Dr. Antoni Trilla
Abril Sánchez i Óscar Comino
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Hospital Clínic (Secretaria). C/. Casanova, 143 - 08036 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/medicina/atencio_est/index.htm#mobilitat
Horari Horari:
Dilluns->  16:00 - 18:00
Dimarts-> 16:00 - 18:00
Dimecres-> 11:30 - 13:30
Dijous-> 16:00 - 18:00
Divendres-> 11:30 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 403 90 14
Fax Fax:
93 403 52 54
Correu electrònic / E-mail Correu-e:
erasmus.medicina@ub.edu

Facultat d'Odontologia / Faculty of Dentistry
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Becària:
Dr. Jordi Bermúdez Mas
Meritxell Cuartero
Ubicació / Web Adreça:
Deganat. Pavelló de Govern. C/. Feixa Llarga, s/n 2a planta - 08907 L'Hospitalet de Llobregat :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/odontologia/atencio_est/index.htm
Horari Horari:
Dilluns -> 10:00 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 402 42 55 (Deganat)
Fax Fax:
93 403 59 27
Correu electrònic Correu-e:
rrii_odon@ub.edu

Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Becària:
Dra. Victòria Carreras
Laura de Cabo
Ubicació / Web Adreça:
Secretaria. Av. Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.ub.edu/psicologia/mobilitat-internacional/informacio
Horari Horari:
Dilluns-> 09:30 - 13:30 i de 16:00 a 18:00
Dimarts-> 11:00 - 13:30 i de 16:00 a 18:00
Dimecres-> 11:00 - 13:30
Dijous-> 11:00 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 312 50 32
Fax Fax:
93 402 14 27
Correu electrònic Correu-e:
erasmus-psicologia@ub.edu

Facultat de Química / Faculty of Chemistry
inici
Professor/a responsable i becari Responsable:
Becària:
Dra. Carme González
Claudia Ruiz
Ubicació / Web Adreça:
Secretaria C/. Martí i Franquès, 1-11 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:

Consulteu a la pàgina de l'Oficina de la Facultat: http://www.ub.edu/quimica/erasmus/

Telèfon Telèfon:
93 402 12 00
Fax Fax:
93 411 14 92
Correu electrònic Correu-e:

E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
inici
Professor/a responsable i becari Responsable:
Dra. Ana Mª Ramió
Ubicació / Web

Adreça:

C/ Santa Rosa, 37-59 - 08950 Esplugues de Llobregat ::veure mapa ::
W

Web:

http://www.santjoandedeu.edu.es
Telèfon Telèfon:
93 280 09 49
Fax Fax:
93 600 61 12
Correu electrònic Correu-e:
aramio@santjoandedeu.edu.es

E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Coordinadora:
Sr. José Antonio Pérez-Aranda
Sra. Maria Soy Labró
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Av. Can Marcet, 36-38 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.cett.es
Telèfon - Telephon Telèfon:
93 428 07 77
Fax Fax:
93 428 67 77
Correu electrònic Correu-e:
maria.soy@cett.cat

E.S. de Relacions Públiques/ Higher School of Public Relations (ESRP)
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Gestió:
Dra. Sara Magallón (Directora centre / Responsable docència
Sra. Elisabeth Alonso (intercanvis acadèmics) / Sra. Marta Bolea (intercanvis pràctiques)
Ubicació / Web Adreça:
C/ Urgell, 187 (Recinte Universitat Industrial)- 08036 Barcelona
W Web:
http://www.esrp.net
Horari Horari:
Dimarts i Dijous-> 09:00 - 13:00
Dilluns a Divendres -> 15:00 - 21:00
Telèfon Telèfon:
93 321 54 62
Fax Fax:
93 410 04 02
Correu electrònic Correu-e:
internacional@esrp.net

INEFC / National Institute of Physical Education INEFC
inici
Professor/a responsable i becari
Responsable:
Becària:
Dr. Jordi Solà i Grancha
Magda Cusí Casamitjana
Ubicació / Web Adreça:
Av. de l'Estadi, s/n (Anella Olímpica). Dep. Erasmus (Laboratori 4) - 08038 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/main.php?id_pagina=69
Horari Horari:
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous-> 09:15 - 14:15
Divendres -> 09:15 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 425 54 45, ext. 289
Fax Fax:
93 426 36 17
Correu electrònic Correu-e:
erasmus@gencat.cat
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 12.05.2016
imatge de maquetació