Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Responsables als centres de la UB (àmbit internacional) / Faculty - School manager of international mobility

Facultats i Escoles Universitàries - Centres Adscrits || Faculties and Schools - Affiliated centres

Escola de Doctorat / Doctoral School
Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
Facultat de Biologia / Faculty of Biology
Facultat de Ciències de la Terra / Faculty of Earth Sciences
Facultat de Dret / Faculty of Law
Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business
Facultat d'Educació / Faculty of Education
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació / Faculty of Pharmacy and Food Sciences
Facultat de Filologia i Comunicació / Faculty of Philology and Communication
Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
Facultat de Física / Faculty of Physics
Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals / Faculty of Information and Audiovisual Media
Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Faculty of Mathematics and Computer Science
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. / Faculty of Medicine and Health Sciences: Campus Bellvitge / Campus Clínic
Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
Facultat de Química / Faculty of Chemistry

Centres Adscrits / Affiliated centres

Centre d'Estudis Internacionals (CEI) / CEI International Affairs
E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) / Cinema and Audiovisual School of Catalonia (ESCAC)
Escola Superior de Relacions Públiques / Higher School of Public Relations (ESRP)
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) / Institut for Public Security of Catalonia (ISPC)
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) / National Institute of Physical Education (INEFC)

 

 
Escola de Doctorat / Doctoral School
Responsable:
Coordinadora:
Administració:

Dr. Màrius Domínguez i Amoròs
Carme Castro i Lucia Martínez

Ubicació / Web Adreça:
Gran Via, 582, 1º 08011 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns - Divendres -> 09:30 a 13:30
Telèfon Telèfon:
93 403 40 19
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Belles Arts / Faculty of Fine Arts
Responsable:
Administració:
Dra. Núria Ricart
Alejandra Alberti / Joani Cipriano
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals Erasmus. C/. Pau Gargalló, 4 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns, Dimarts i domecres -> 09:30 a 13:30
Dimecres -> 15:00 a 17:00
Telèfon Telèfon:
93 403 40 48
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Biologia / Faculty of Biology
Responsable:
Coordinadora pràcticums a l'estranger:

Administració:

Dra. Marta Camps

Dra. Cristina Madrid

Marc Gibert

Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Aulari. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:

ATENCIÓ:

Fins a nou avís, tota l‘atenció la fem on-line.
Contacteu amb nosaltres per email: ori-bio@ub.edu. Si cal farem videoconferència per Skype o Teams
Skype: ori.biologiaub (amb cita prèvia)

Incoming:
De Dilluns a Dijous-> 09:00 - 14:00

Outgoing:
De Dilluns a Dijous-> 09:00 - 14:00

Telèfon Telèfon:
+34 93 403 48 27 (telèfon no operatiu; fins a nou avís)
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Ciències de la Terra/ Faculty of Earth Sciences
Responsable:
Administració:
Dr. Josep Roqué
Marc Gibert
Ubicació / Web Adreça:
Secretaria. C/. Martí i Franquès, s/n - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Divendres -> 12:00 a 14:00 (és imprescindible demanar cita prèvia per correu electrònic a relint-geologia@ub.edu)
Telèfon Telèfon:
93 403 59 56
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Dret/ Faculty of Law
Responsable:
Coordinadora:
Administració:
Dr. Joan Josep Vallbé Fernández (Vicedegà)
Alicia Martin Melero
Àlex Artigas
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals. Edifici Principal - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dijous de 10:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00
Telèfon Telèfon:
93 403 48 71 / 93 402 43 51 
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat d'Economia i Empresa / Faculty of Economics and Business
Responsable:
Coordinadora:
Becaris:

Administració:
Dra. Marta Panadés Guerrero
Eva Gea (Incoming) / Montse Cervera (Outgoing)
Frédérique van der Westen Acosta i Clàudia Cabezos
Àlex Artigas , Marta Fornols
Ubicació / Web Adreça:
Av. Diagonal, 696 - 08034 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:

Estudiants Outgoing:
Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30
Tardes: dijous, de 16.00 a 18.00

Estudiants Incoming:
Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30
Tardes: dimarts, de 16.00 a 18.00

Telèfon Telèfon:
93 402 43 26 - 93 402 44 66
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat d'Educació / Faculty of Education
Responsable:
Administració:
Dr. Miquel Robert
Esther Trench(Outgoing) / Montse Herrera (Incoming)
Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals (despatx 3317), 3a planta, Edifici de Migdia. 08035 Barcelona :: veure mapa ::
(zona sud del campus Mundet)
08035 Barcelona
W Web:
Horari Horari:
Incoming:
Dilluns a Divendres-> 10:00 - 13:30

Outgoing:
Dimarts, Dijous i Divendres: 9:00 a 13:30
Telèfon Telèfon:
Outgoing: +34 93 403 70 97
Incoming: +34 93 403 51 99
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació/ Faculty of Pharmacy and Food Sciences
Responsable:
Administració:

Dr. Pedro Fermín Marrero González
Roser Plaja


Ubicació / Web Adreça:
Oficina de Relacions Internacionals Av. Joan XXIII, 27-30 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres -> 09:30 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 402 18 82
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Filologia i Comunicació/ Faculty of Philology and Communication
Responsable:
PAS:

Adminitració:
Dr. Josep Solervicens
Josefina Prieto- Incomers-Outgoers i acords interinstitucionals
Adela Zafrilla
Ubicació / Web Adreça:
ORI Filologia i Comunicació, Facultat de Filologia
Carrer Aribau, 2, Planta Baixa 08011 Barcelona
W Web:
Horari Horari:

Incoming:

Dimarts: 10:00-13.30
Dimecres: 10:00-13:30 i 15:00-16.30

Outgoing

Dilluns: 10:00-13.30
Dijous: 10:00-13.30

Telèfon Telèfon:
Outgoers: 93 403 13 80 (Josefina Prieto)- Incomers (Adela Zafrilla): 93 403 44 40
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Filosofia / Faculty of Philosophy
Responsable:
Administració::

Dr. Albert Solé Bellet
Mercè Cabrera

Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6. Oficina cantonada carrer Ramelleres - 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Telèfon Telèfon:
93 403 79 96
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Física / Faculty of Physics
Responsable:
Administració:

Dra. Carmen Miguel
Alejandra Alberti

Ubicació / Web Adreça:
C/ Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Consulteu a la pàgina de l'Oficina de la Facultat: http://www.ub.edu/fisica/org/rel_inter.htm
Telèfon Telèfon:
93 402 11 14 / 93 402 11 15 / 93 403 90 99
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Geografia i Història / Faculty of Geography and History
Responsable:

Administració:

Dr. Jordi Gascón Gutiérrez
Mercè Cabrera i Carina Sala

Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Edifici dels Deganats. C/. Montalegre, 6 Oficina cantonada carrer Ramelleres- 08001 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres-> 11:00 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 403 79 94
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals/ Faculty of Information and Audiovisual Media
Responsable:
Administració:

Dr.Hibai López
Mercè Cabrera

Ubicació / Web Adreça:
C/ Melcior de Palau, 140, Despatx 121 - 08014 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dimarts -> matíns de 10:00 - 13:00 i tardes de 16:00 a 18:00
Telèfon Telèfon:
93 403 57 71
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica/ Faculty of Mathematics and Computer Science
Responsable:
Administració:

Dr. Jordi Marzo
Adela Zafrilla

Ubicació / Web Adreça:
Oficina Erasmus. Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns a Divendres-> 9:00 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 402 09 71
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut / Faculty of Medicine and Health Sciences
Professor/a responsable i becari
Responsable:

Dr. Ricard Cervera

CAMPUS BELLVITGE
Coordinadora Campus: Dra. Montserrat Solà
Tutors:

Ensenyament Infermeria:

Ensenyament Odontologia:

Ensenyament Podologia:

Ensenyament Medicina:

Administració:
Dra. Montserrat Sola


Dr. Josep Arnabat


Dr. Baldiri Prats


Dr. Carles Casasnovas


Silvia Jaráiz

Ubicació / Web Adreça: Pavelló de Govern (Direcció). C/. Feixa Llarga, s/n 1er pis - 08907 L'Hospitalet de Llobregat :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: Dilluns ->14:00 - 19:00
Dimarts-> 09:00 - 14:00 / 16:30 - 20:30
Dimecres-> 09:00 - 14:00
Dijous-> 16:30 - 20:30
Telèfon Telèfon: 93 403 59 72
Correu electrònic Correu-e: internationalhealth.campusbellvitge@ub.edu

Ensenyament d’Infermeria i Podologia: nursingsocrates@ub.edu   
Ensenyament d’Odontologia: rrii_odon@ub.edu
Ensenyament de Medicina:  erasmus.medicina@ub.edu
CAMPUS CLÍNIC
Coordinador Campus:
Dr. Ferran Masanes

Tutors:
Tutor Ensenyament Ciències Biomèdiques:

Tutora Ensenyament Infermeria:

Tutor Ensenyament Enginyeria:

Tutor Ensenyament Medicina:

Administració:
Dr. Joan Blasi


Dra. Montse Solà


Dra. Roser Sala


Dr. Ferran Masanes


Silvia Jaráiz

Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Hospital Clínic (Secretaria). C/. Casanova, 143 - 08036 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Incoming:
Dilluns-> 17:00 - 19:00
Dimecres->17:00 - 19:00

Outgoing:
Dimarts-> 09:30 - 13:00
Dimecres->09:30 - 12:00
Dijous-> 09:30 - 13:00
Divendres->09:30 - 13:00
Telèfon Telèfon:
93 403 90 14
Correu electrònic Correu-e:
Ensenyament Medicina: erasmus.medicina@ub.edu
Ensenyament d’Infermeria: nursingsocrates@ub.edu
Ensenyament de Ciències Biomèdiques: capest-cbiomed@ub.edu; ori-bio@ub.edu
 
Facultat de Psicologia / Faculty of Psychology
Responsable:
Administració:

Dra. Mercè Martínez Torres

Esther Trench
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns i dimecres -> 09:30 - 13:30
Telèfon Telèfon:
93 312 50 19
Correu electrònic Correu-e:
 
Facultat de Química / Faculty of Chemistry
Responsable:
Administració:

Dra. Carme González
Alejandra Alberti
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
C/ Martí i Franquès, 1-11 - 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Consulteu a la pàgina de l'Oficina de la Facultat: http://www.ub.edu/quimica/erasmus/
Telèfon Telèfon:
93 403 90 99
Correu electrònic Correu-e:
 
Centre d'Estudis Internacionals (CEI) / CEI Internationals Affairs
Responsable:

Sra. Eugènia Guarro

Ubicació / Web Adreça:
Av. Vallvidriera, 25 08017 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:
Dilluns - Divendres -> 09:30 a 13:30
Telèfon Telèfon:
93 205 45 16
Correu electrònic Correu-e:
 
E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT / University School of Tourism CETT
Responsable:
Coordinador:

Sr. David Peguero
Sr. David Ibarra
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Av. Can Marcet, 36-38 - 08035 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: Dilluns a Dijous-> 09:00 - 14:00 i de 15:00 - 18:00
Divendres-> 09:00 - 14:00
TelèfonTelèfon
93 428 07 77
Correu electrònic Correu-e:
 
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu / University School of Nursing
Responsables i Administració

Directora de Programes Universitaris: Dra. Gemma Robleda Font
Coordinadora de Mobilitat: Dra. Noemi Serra Paya
Administració: Lourdes Torres Sánchez-Gil
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Carrer de Sant Benito Menni, 18-20 - 08830 Sant Boi de Llobregat ::veure mapa ::
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 280 09 49
Correu electrònic Correu-e:
 
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) / School of New Interactive Technology
Responsable:
Coordinador:


Montserrat Roche
Jan Rosés
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Carrer de Baldiri Reixac, 7- 08028 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 323 36 64
Correu electrònic Correu-e:
 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) / Cinema and Audiovisual School of Catalonia (ESCAC)
Responsable i Coordinador:


Sr. Jaume Macià Viles
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Plaça de la Farinera, 9 - 08222 Terrasa :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari:  
Telèfon Telèfon:
93 736 15 55(ext. 116)
Correu electrònic Correu-e:
 
E.S. de Relacions Públiques/ Higher School of Public Relations (ESRP)
Directora:
Resp. mobilitat:

Gestió:
Dra. Sara Magallón - Director of ESRP

Sra. Sara Prujà - Mobility Coordinator

Sra. Júlia Rovira Marí – Contact person
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
C/ Sepúlveda, 50- 08015 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: Dilluns a Divendres -> 09:00 - 17:30
Telèfon Telèfon:
93 321 54 62
Correu electrònic Correu-e:
 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)/ Institut for Public Security of Catalonia (ISPC)
Responsable:
Coordinador ERASMUS+:
Gestió:


Dr. José Baques Quesada
Liviu-Catalin Mara
Meritxell Calatayud Bassols
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès; mapa
Horari Horari: De dilluns a divendres de 10.30 h a 13 h
W Web:
Telèfon Telèfon:
93 823 38 24
Correu electrònic Correu-e:
 
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) / National Institute of Physical Education (INEFC)
Responsable:
Gestió:
Becaris:

Dr. Unai Sáez de Ocariz Granja
Anna Perez Mir
 
Ubicació / Web - Location / Web Adreça:
Adreça: Av. de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica) - 08038 Barcelona :: veure mapa ::
W Web:
Horari Horari: De Dilluns a Divendres-> 09:00 - 14:00
Telèfon Telèfon:
93 425 54 45 ext. 226
Correu electrònic Correu-e:
 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 18.01.2023
imatge de maquetació