Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
MonUB Inici OMPI UB
SOL·LICITUD INDIVIDUAL
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

QUÉ ÉS?

Modalitat de mobilitat per a la realització d'estades d'estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l'estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.
Es tracta d'una mobilitat temporal, d'un màxim d'un curs acadèmic.
Cal que l'estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació.
Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l'autorització de la mobilitat.

Donat que no hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

 

CURS 2024-2025

SOL·LICITUD INDIVIDUAL (CURS 2024-2025)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA Del 16/10/2023 al 15/11/2023

PROCEDIMENT:

Text del procediment
Annex 1
DEA (utilitzar només en cas de sol·licitar més d'una prioritat)

PER SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació Resolució

RESOLTA

Oficines de Relacions Internacionals UB

 

CURS 2023-2024

SOL·LICITUD INDIVIDUAL (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCADA Del 07/11/2022 a l'11/01/2023

PROCEDIMENT:

Text del procediment
Annex 1
DEA (utilitzar només en cas de sol·licitar més d'una prioritat)

PER SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Ajuda aplicatiu (centres adscrits)
Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Per una incidència tècnica s'amplia el termini d'acceptació de la plaça fins al 9 de març, inclós

Resolució definitiva

TANCADA

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 23.01.2024
imatge de maquetació