Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
MonUB Inici OMPI UB imatge de maquetació
SOL·LICITUD INDIVIDUAL
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

 

QUÈ ÉS?

Modalitat de mobilitat per a la realització d’estades d’estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l’estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.
Es tracta d’una mobilitat temporal, d’un màxim d’un curs acadèmic.
Cal que l’estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació.
Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l’autorització de la mobilitat.

Donat que no hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

 

CURS 2023-2024

SOL·LICITUD INDIVIDUAL (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA

Del 7 de novembre de 2022 a l'11 de gener de 2023 nou


PROCEDIMENT:

Text del procediment
Annex 1
DEA (utilitzar només en cas de sol·licitar més d'una prioritat)

PER SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Ajuda aplicatiu (centres adscrits)
Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)pendent

 

OBERTA

CURS 2022-2023

SOL·LICITUD INDIVIDUAL (CURS 2022-2023)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA

Des del 13 de desembre de 2021 al 24 de gener de 2022


PROCEDIMENT:

Text del procediment
Annex 1
DEA (utilitzar només en cas de sol·licitar més d'una prioritat)

PER SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Ajuda aplicatiu (centres adscrits)
Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Resolució definitiva

 

RESOLTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 28.11.2022
imatge de maquetació