Estudis i docència

Inici  >  Estudis i docència > Estudiar a la UB > La vida a la UB > Associacions i participació

Associacions i participació

Fotografia d’estudiants a la taula del Paranimf

Des del convenciment que les activitats dutes a terme per l’alumnat, siguin del tipus que siguin, són un dels millors exponents de vitalitat i d’actualitat, la UB dissenya contínuament mesures de suport a l’associacionisme i a la participació de l’alumnat.

Com a membre d’alguna associació, d’algun grup o col·lectiu d’alumnes es pot participar d’una manera o d’una altra en tots els problemes que afecten tant els estudiants com la societat en general.

A la UB hi ha una gran quantitat d’associacions, de col·lectius i de grups d’estudiants. Les podem distingir en dos grans blocs:

  • Les d’àmbit cultural: abracen un ventall ampli de temàtiques mitjançant xerrades, conferències, fòrums, revistes de temes diversos o duen a terme tasques de sensibilització d’àmbits com ara el medi ambient, els drets humans, l’ecologia, el consum, el tercer i el quart món i el Pròxim Orient. També hi ha associacions que organitzen activitats musicals, teatrals, fotogràfiques, poètiques, esportives, etc.
  • Les de representació d’estudiants: representen els estudiants en els diferents òrgans de govern i en defensen els drets i deures. L’àmbit d’actuació pot ser un o diversos centres o tota la Universitat.

Per donar suport a les iniciatives dels estudiants de la UB, els diferents col·lectius disposen d’un seguit de recursos, com ara un espai virtual (la XAEE), un espai físic (l’Hotel d’Associacions), un registre d’associacions, de grups i col·lectius de la UB i la possibilitat d’obtenir subvencions.

D’altra banda, és important participar en les assemblees de les facultats o escoles, ja que són els àmbits naturals on es decideix què s’ha de fer i com s’ha de fer, i això es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern.

L’alumnat de la UB participa activament en diferents òrgans de govern, com ara:

El Claustre, que és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

El Consell Social, que és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat.

El Consell de lAlumnat, que és l’òrgan més important de l’activitat de l’alumnat i està format per tots els estudiants que formen part del Claustre.

El Consell dEstudis, que n’hi ha un per a cada ensenyament o conjunt d’ensenyaments.

La Junta de Facultat o d’Escola Universitària, que és l’òrgan de govern col·legiat del centre.

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir als rss de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al butlleti de la universitat de barcelona
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona