Igualtat de gènere a la UB

Inici  >  Presentació

Presentació

Logo de la Unitat d'Igualtat de la UB

La creació de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona és un compromís del Rectorat però també de tota la comunitat universitària i per aquest motiu volem posar a l’abast de totes les persones les informacions i recursos que disposem, per que ens ajudin a aconseguir una convivència millor.

Aquesta Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donat compliment del que disposa l’articles 4rt. dels Estatuts de la Univesitat de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta Unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària. El desplegament del II Pla d’Igualtat aprovat en el Consell de Govern en data 12 d'abril de 2011, ha de ser un compromís i una eina de tothom, per tal d’impulsar totes les accions que en ell es contemplen.

Cada Facultat té una Comissió d’Igualtat, formada per PDI, PAS i estudiants i tenen l’encàrrec de vetllar per l’aplicació del Pla en cadascuna de les Facultats i les presidències d’aquestes comissions, formen la Comissió d’Igualtat de la UB. Aquesta comissió té un doble encàrrec, i és el de realitzar el desplegament del propi Pla i vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat a cadascuna de les facultats.

Actualitat

NOVA PRESIDENTA DE LA UNITAT D’IGUALTAT DE GÉNERE

La Dra. Maria Antònia Pujol Maura ha deixat el càrrec de Delegada del Rector com a presidenta de la Comissió per a la Igualtat de Gènere i directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona, des del 30 de setembre de 2014, amb motiu de la seva jubilació.

La tasca realitzada entre d’altres, ha sigut la creació de l'oficina de la Unitat d'Igualtat com a seu d'atenció sobre les qüestions de gènere, que ha permès amb confidencialitat, rigor i transparència donar sopor totes les persones que s’hi han adreçat; així com a la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere de la UB format per totes les presidències de cadascuna de les Facultats, que ha permès crear un l’instrument efectiu i imprescindible, per la cooperació i la transversalitat, i de poder implantar la perspectiva de gènere a tots els estaments i els centres de la nostra institució. Tot i que queda molt per fer, puc dir que hem fet coses interessants i adients. Ben segur que no sempre tot ha estat al gust de algunes persones, però us puc assegurar que ho he fet amb la il·lusió i professionalitat que he sabut i que han mercat el meu treball del dia a dia.

Des de l'1 d'octubre ha estat nomenada la Dra. Tinidad Donoso Vazquez, professora del departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE). La seva trajectòria investigadora ha estat centrada en temes de gènere: les barreres en el desenvolupament professional de les dones; necessitats psicosocials de les dones de Barcelona; intervencions psicosocials en situacions de violència de gènere; proposta avaluativa de les intervencions en violència de gènere; introducció de la perspectiva de gènere al currículum d’educació superior, entre altres. És docent de les assignatures Ciutadania i Gènere i La violència de gènere en les relacions de parella, dels màsters Educació en Valors i Ciutadania i Intervencions Socials i Educatives. Dirigeix el grup GrediDona, espai de creació i difusió de coneixement entorn els estudis de gènere.

La nova directora ha acceptat l'encàrrec d'elaborar i desenvolupar els programes necessaris i coordinar accions especifiques per impulsar la Igualtat de gènere, i superar les discriminacions existents; compromís assumit per la universitat de Barcelona en el II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, per donar compliment a la normativa vigent i implantar la perspectiva de gènere a l'àmbit de l'ensenyament universitari, així com iniciar el treball d’elaboració del III Pla d’Igualtat.

 

Més informació

 • Unitat d'Igualtat
 • Baldiri Reixac, 2
 • 08028 Barcelona
 • Tel. +34 93 4031382
 • igualtat@ub.edu
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir als rss de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al butlleti de la universitat de barcelona
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona