Home  >  Facultat de Física

Facultat de Física

L'ensenyament majoritari a la nostra facultat és el grau de Física, ciència fonamental i motor de la gran majoria dels avenços científics i tecnològics. Com deia el lema de l'Any de la Física, que s'acaba de commemorar: «La Física és a la base de tot».

Cal destacar que la pràctica totalitat dels nostres docents dediquen una part important del temps a la recerca bàsica o aplicada, i que participen en projectes d'investigació nacionals, estatals i internacionals. Per tant, una característica important de la facultat és la qualitat i quantitat de la seva recerca.

Tot i ser un centre relativament petit, la contribució de la Facultat de Física a la UB en termes de productivitat (articles, patents, etc.) i d'ingressos per investigació (subvencions a projectes) té un pes molt important.

Facultat de Física

Facultats i Escoles

14.12.2009

L'ensenyament majoritari a la nostra facultat és el grau de Física, ciència fonamental i motor de la gran majoria dels avenços científics i tecnològics. Com deia el lema de l'Any de la Física, que s'acaba de commemorar: «La Física és a la base de tot».

Cal destacar que la pràctica totalitat dels nostres docents dediquen una part important del temps a la recerca bàsica o aplicada, i que participen en projectes d'investigació nacionals, estatals i internacionals. Per tant, una característica important de la facultat és la qualitat i quantitat de la seva recerca.

Tot i ser un centre relativament petit, la contribució de la Facultat de Física a la UB en termes de productivitat (articles, patents, etc.) i d'ingressos per investigació (subvencions a projectes) té un pes molt important.

  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
  • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
  • Button to access University of Barcelona's Flickr profile
Member of: International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona