Tràmits Acadèmics - Cita prèvia

L’oficina d’Afers Generals i Accés gestiona els tràmits acadèmics que s’especifiquen a continuació:

- Sol·licitud de trasllat de les dades de PAU/PAP i més grans de 25 o 45 anys a una altra universitat espanyola

- Legalitzacions de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona

La resta de tràmits acadèmics de la UB, s'han de sol·licitar a la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre on la persona cursa o ha cursat els estudis.

1. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE LES DADES DE PAU/PAP (*) I MÉS GRANS DE 25 O 45 ANYS

Informació prèvia

S’expedeixen les certificacions personals d'accés de les persones que han fet les proves a la Universitat de Barcelona.

(*) Les PAP realitzades a partir del 2015 (inclòs), s'han de sol·licitar a l'Oficina d'Accés a la Universitat a través del següent formulari.

Preu
 • Per al curs 2023-2024 el preu és de 27,27 euros, que correspon al preu de la taxa d'expedició de certificacions acadèmiques establert al Decret de Preus aprovat per la Generalitat de Catalunya, en cada curs acadèmic. S’apliquen les bonificacions per família nombrosa i per a la resta de deduccions que s'estableixen en l'esmentat Decret.

   

  El pagament d'aquesta taxa es pot fer via electrònica o amb targeta bancària a la nostra oficina.

   

  En el cas que el certificat es sol·liciti per tramitar la preinscripció universitària en qualsevol universitat pública catalana (excepte la UOC), s’emet un volant gratuït amb les dades d’accés.

Com sol·licitar el certificat

 

Per correu electrònic (recomanat):

 

S’ha d'enviar un missatge a l’adreça ga.acces@ub.edu, indicant nom i cognoms i número de DNI o document identificatiu del sol·licitant.

 

Des de l'oficina d'Afers Generals i Accés es posaran en contacte amb la persona interessada, per tal d'indicar-li la documentació a aportar i el procediment per abonar-ne la taxa corresponent. La persona interessada ha de retornar el justificant de pagament a l'adreça electrònica indicada. Un cop rebut el justificant de pagament, s'enviarà per correu electrònic una còpia autèntica del certificat sol·licitat amb Codi Segur de Verificació (CSV) per email, al més aviat possible.

 

Presencialment (es recomana demanar cita prèvia):

.
Què cal aportar per a la sol·licitud presencial

DNI o document identificatiu de la persona sol·licitant

Carnet de família nombrosa, o documentació acreditativa de la deducció, si és el cas.

Targeta de crèdit o dèbit per abonar la taxa d’expedició. Si no es té, el rebut es pot abonar en el banc i el certificat s’entrega una vegada s’aporti el comprovant de pagament.

Adreça

Gestió Acadèmica - Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

2. SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE LES DADES DE PAU/PAP I MÉS GRANS DE 25 O 45 ANYS A UNA ALTRA UNIVERSITAT ESPANYOLA

Informació prèvia

Es traslladen a una altra universitat espanyola les dades d’accés de les persones que han fet les proves a la Universitat de Barcelona, i que no han iniciat prèviament un ensenyament universitari a Espanya.

Preu
 • Per al curs 2023-2024 el preu és de 54,54 euros, que correspon al preu de la taxa de trasllat d'expedient acadèmic establert al Decret de Preus aprovat per la Generalitat de Catalunya, en cada curs acadèmic. S’apliquen les bonificacions per família nombrosa i per a la resta de deduccions que s'estableixen en l'esmentat Decret. El pagament d'aquesta taxa es pot fer via electrònica o amb targeta bancària a la nostra oficina.

Com sol·licitar el trasllat

 

Per correu electrònic (recomanat):

 

S’ha d'enviar un correu electrònic a l’adreça ga.acces@ub.edu, indicant nom i cognoms i número de DNI o document identificatiu del sol·licitant.

 

Des de l'oficina d'Afers Generals i Accés es posaran en contacte amb la persona interessada, per tal d'indicar-li la documentació a aportar i el procediment per abonar-ne la taxa corresponent. La persona interessada ha de retornar el justificant de pagament a l'adreça electrònica indicada. Un cop rebut el justificant de pagament, s'enviarà per correu electrònic una còpia autèntica del resguard de pagament del trasllat d'expedient amb Codi Segur de Verificació (CSV) per email, al més aviat possible.

 

Per una altra, la Universitat de Barcelona enviarà directament a la universitat de destí el certificat acadèmic oficial (CAO).

 

Presencialment (es recomana demanar cita prèvia).

 

Què cal aportar per a la sol·licitud

DNI o document identificatiu del sol·licitant.

 • Carta d’admissió o matrícula de la universitat on s’ha de traslladar l’expedient.

Carnet de família nombrosa, o documentació acreditativa de les possibles bonificacions, si és el cas.

Targeta de crèdit o dèbit per abonar la taxa d’expedició (en cas de sol·licitud presencial). Si no es té, el rebut es pot abonar en el banc i el resguard de pagament del trasllat s’entrega una vegada s’aporti el comprovant de pagament.

Adreça

Gestió Acadèmica - Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

3. LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EXPEDITS PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Informació prèvia

L’expedició dels documents acadèmics es sol·licita a la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre on la persona interessada cursa o ha cursat els estudis.

 

Els títols universitaris de caràcter oficial de la UB expedits pel Rector i els documents d'ensenyaments oficials signats digitalment (amb codi CSV), iniciaran el tràmit de legalització directament en el Ministeri d'Educació.

 

Els documents d'ensenyaments oficials que continguin signatura manuscrita i que no estiguin signats pel Rector o per un Vicerector de la UB, sinó per un càrrec acadèmic del centre corresponent, hauran d'iniciar el tràmit de reconeixement de signatura a Gestió Acadèmica (Oficina d'Afers Generals i Accés).

 

Els documents d'ensenyaments propis i de formació permanent (postgraus, màsters propis i extensió universitària) hauran de tenir signatura manuscrita i iniciar el tràmit de legalització a Gestió Acadèmica (Oficina d'Afers Generals i Accés).

 

Important: Consulteu el procediment de legalització i els requisits que han de complir els documents.

 

Preu
 • El tràmit de reconeixement de la signatura dels càrrecs acadèmics dels centres és gratuït.

Com fer el tràmit de legalització
 • De forma presencial a:

   

 • Gestió Acadèmica – Oficina d'Afers Generals i Accés
  Recinte de la Maternitat - Pavelló Rosa
  Trav. De les Corts, 131-159
  08028 Barcelona
  Tel. 93 403 57 01
  e-mail: ga.afersgenerals@ub.edu

 • veure mapa
 •  

 • Per realitzar aquest tràmit es recomana demanar cita prèvia (el tràmit de reconeixement de la signatura habitualment es fa el mateix dia).

Què cal aportar per a la sol·licitud

Document original amb signatura manuscrita que es vol legalitzar, que contingui el nom complet i la indicació del càrrec acadèmic corresponent.

 

 1. Important: Consulteu els requisits que han de complir els documents.
Adreça

Gestió Acadèmica – Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

4. CITA PRÈVIA

Sol·licitud de certificat de les dades de PAU/PAP i més grans de 25 o 45 anys

 

Horari susceptible de variació en els períodes de Nadal, Setmana Santa i ponts.

Tancat de l'1 al 31 d'agost.

 

 

Sol·licitud de trasllat de les dades d’accés a una altra universitat espanyola
Legalitzacions de documents acadèmics expedits per la UB

 

Adreça

Gestió Acadèmica – Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

excel
 • Universitat de Barcelona
 • Gestió Acadèmica
 • Última actualització: 27-03-2024
 • Avís legal