Emplena aquest formulari per demanar l'admissió al curs

Un cop rebuda i validada la teva sol·licitud, et farem arribar informació més detallada per fer efectiva la preinscripció

Tens titulació universitària de grau o llicenciatura?

No

Encara em falten alguns
crèdits per acabar

Quines titulacions acadèmiques tens, en quines institucions les has obtingut i en quins anys?

Motivació per inscriure's

(1) El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) Tractem les vostres dades per enviar-vos informació sobre el postgrau d'Analista de Dades i per dur a terme la gestió de la condició d’alumne o antic alumne del postgrau (gestió de l'alta, enviament d'informació de les activitats pròpies, etc.). (3) Teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, o, sota determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades o demanar la seva portabilitat a un altre responsable.

Enviar