Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Empresa

AQR-LAB és un Laboratori d’Economia Aplicada principalment constituït per professors universitaris en l’àmbit de l’economia aplicada, que realitza tasques d’assessorament per a empreses i  institucions públiques i privades

L’origen d’AQR-Lab és el vehicular les activitats de transferència de coneixements, a la societat que fins l’any 2012 realitzaven els membres del grup de recerca AQR de la Universitat de Barcelona.

Els serveis de transferència de coneixement que donarà AQR-Lab seran: Projectes i Convenis de col·laboració; Serveis de Formació Especialitzada – Cursos de Formació; Serveis de Suport a la recerca externa.

AQR-Lab vehicula la seva activitat a través de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

EMPRESA_METAS_LOGO_BOSCH_ALT
Empresa

Objectius

L’objectiu d’AQR-Lab és fer activitats de transferència en l'àmbit de l'economia aplicada mantenint els màxims nivells de qualitat exigibles a un laboratori universitari.
 • Els serveis de transferència de coneixement que donarà AQR-Lab són: Projectes i Convenis de col·laboració; Serveis de Formació Especialitzada – Cursos de Formació; Suport estadístic i economètric a persones, institucions i empreses.

 • Cal entendre com projectes de transferència de coneixement els que tinguin com objectiu últim proporcionar resultats al voltant d’un tema específic en el qual estigui interessada una institució, sigui nacional o internacional.

 • Cal entendre com a Serveis de Formació Especialitzada – Cursos de Formació, aquells cursos o seminaris de formació, tant sobre tècniques quantitatives com sobre temes en els que membres d’AQR-Lab tinguin expertesa. Es realitzen cursos específics, a mida, per les institucions que vulguin formar al seu personal.

 • Cal entendre com Suport estadístic i economètric a persones, institucions i empreses, aquelles activitats en les què AQR-Lab s’ofereix per a ser contractada per a l’aplicació de la seva expertesa en tècniques i temàtiques en les que AQR-Lab n’està especialitzada.

Línies de treball - Especialitzacions

Estudis d'impacte econòmic

Avaluació quantitativa i qualitativa tant de les conseqüències i els efectes d’una determinada inversió (pública o privada) o mesura de política econòmica, com quantificació de l’impacte d’un determinat sector, empresa, bé econòmic o patrimonial, sobre la resta de l’economia. Avaluacions cost-benefici, cost-eficàcia aplicats a diferents àmbits (infraestructures, empreses, patrimoni, sanitat, etc.).

Prediccions i simulacions macroeconòmiques i seguiment de la conjuntura econòmica

Previsió i simulació macroeconòmica de les principals variables d’una economia, efectuant l’anàlisi pel PIB i els seus components (des del punt de vista de la demanda i l’oferta), mercat de treball, sector exterior, preus, diferencial de producció (output gap), etc.

Avaluació de polítiques públiques

Àmplia experiència en l’avaluació de polítiques públiques. Destaquen els estudis sobre les polítiques actives d’ocupació; les polítiques que poden difondre la innovació en la Unió Europea; el nivell de retorn d’inversions en els projectes públics de recerca europea; el nivell d’efectivitat de polítiques de competitivitat i ajuda a les empreses; el rendiment universitari; regulació comercial, etc.

Actius intangibles en el creixement regional

Estudi dels intangibles que influeixen en el creixement regional. Especialment s’han dut a terme estudis sobre la innovació (generació i difusió) i el capital humà, tot i que també s’han abordat els efectes d’altres com ara el coneixement, el capital social o l’emprenedoria. S’han analitzat els determinants i els canals mitjançant els quals aquests factors afecten el creixement.

Indicadors estratègics d'àmbit regional i urbà

De cara al seguiment d’un determinat territori i la seva planificació és rellevant disposar d’una bateria d’indicadors que permeti conèixer amb detall els fets més destacables. Especialització d’activitat econòmica, de qualitat de vida, indicadors estratègics d’àmbit municipal i regional, de competitivitat dels mercats exteriors, entre d’altres.

Disseny i explotació d'enquestes

En moltes ocasions, s’ha d’emprar la tècnica de l’enquesta i l’explotació estadística posterior de la informació, per avançar en el coneixement d’una determinada realitat econòmica. Àmplia experiència en aquest àmbit.

Anàlisis sectorials

Diferents treballs sobre diversos sectors econòmics (turístic, automobilístic, comercial, tèxtil, immobiliari, etc.) per conèixer-ne en detall l’estat actual i les seves perspectives.

Membres

Per a cada projecte es constitueix un equip de treball, que serà coordinat i dirigit per un o varis membres de l’equip.

Direcció

 • Dr. Jordi Suriñach i Caralt Categoria professional Catedràtic d'Universitat
  Dr. Jordi Suriñach i Caralt
  Línies d'Investigació

  Mercat de Treball
  Innovació i Creixement Regional
  Estudis sobre educació
  Economia Aplicada

  Carta de direcció

  jsurinach@ub.edu
  934020545, 934021980

Comissió Permanent

 • Dr. Miquel Clar López Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Miquel Clar López
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Aplicada
  Economia de l’Educació

  mclar@ub.edu
  934024323
 • Dr. Jordi López-Tamayo Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Jordi López-Tamayo
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Espacial
  Mercat de Treball
  Indicadors socials

  jlt_lopez@ub.edu
  934024323
 • Dra. Rosina Moreno Serrano Categoria professional Catedràtica d'Universitat
  Dra. Rosina Moreno Serrano
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Innovació
  Econometria Espacial

  rmoreno@ub.edu
  934021823
 • Dr. Joaquim Murillo Viu Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Joaquim Murillo Viu
  Línies d'Investigació

  Explotació d’enquestes
  Impacte economic

  j.murillo@ub.edu
  934021985
 • Dra. Esther Vayá Valcarce Categoria professional Professora Titular d'Universitat
  Dra. Esther Vayá Valcarce
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Espacial
  Innovació i externalitats regionals
  Estudis d’impacte econòmic

  evaya@ub.edu
  934037042

Membres

 • Dra. Esther Vayà Valcarce Categoria professional Professora Titular d'Universitat
  Dra. Esther Vayà Valcarce
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Espacial
  Innovació i externalitats regionals
  Estudis d’impacte econòmic

  evaya@ub.edu
  934037042
 • Dr. Jordi Suriñach Caralt Categoria professional Catedràtic d'Universitat
  Dr. Jordi Suriñach Caralt
  Línies d'Investigació

  Mercat de Treball
  Innovació i Creixement Regional
  Estudis sobre educació
  Economia Aplicada

  jsurinach@ub.edu
  934020545, 934021980
 • Dr. Vicente Royuela Mora Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Vicente Royuela Mora
  Línies d'Investigació

  Economia Urbana
  Mercat de Treball
  Creixement Econòmic Regional
  Recerca en Qualitat de Vida

  vroyuela@ub.edu
  934035732
 • Dr. Javier Romaní Fernández Categoria professional Professor Titular d'Universitat
   Dr. Javier Romaní Fernández
  Línies d'Investigació Impacte qualitatiu i social
  Explotació d’enquestes
  Mobilitat
  romani@ub.edu
  934020418
 • Dra. Maria Carme Riera Prunera Categoria professional Professora Titular d'Universitat
  Dra. Maria Carme Riera Prunera
  Línies d'Investigació

  Educació
  Mercat de Treball
  Desigualtat i creixement econòmic
  Dèficit i deute

 • Dr. Raül Ramos Lobo Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Raül Ramos Lobo
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Espacial
  Mercats de treball regionals
  Capital humà
  Desigualtat

  rramos@ub.edu
  934024310
 • Dr. Ernest Pons Fanals Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Ernest Pons Fanals
  Línies d'Investigació

  Series temporals
  Econometria
  Educacio superior

  epons@ub.edu
  934020419
 • Dr. Joaquín Murillo Viu Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Joaquín Murillo Viu
  Línies d'Investigació Explotació d’enquestes
  Impacte economic
  j.murillo@ub.edu
  934021985
 • Dra. Elisabet Motellón Corral Categoria professional Professora Associada
  Dra. Elisabet Motellón Corral
  Línies d'Investigació Mercat de treball 
  Economia Regional
  Mètodes Quantitatius
  emotellon@ub.edu
  934021011
 • Dra. Rosina Moreno Serrano Categoria professional Catedràtica d'Universitat
  Dra. Rosina Moreno Serrano
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Innovació
  Econometria Espacial

  rmoreno@ub.edu
  934021823
 • Dra. Alessia Matano Categoria professional Professora Lector
  Dra. Alessia Matano
  Línies d'Investigació

  Economia Laboral
  Desigualtat Salarial
  Economia Espacial
  Comerç Internacional

  amatano@ub.edu
  934020864
 • Dr. Jordi López Tamayo Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Jordi López Tamayo
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Espacial
  Mercat de Treball
  Indicadors socials

  jlt_lopez@ub.edu
  934020420
 • Dr. Enrique López Bazo Categoria professional Catedràtic d'Universitat
  Dr. Enrique López Bazo
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Mercat de Treball
  Capital Humà i Innovació 
  Econometria Espacial Empírica

  elopez@ub.edu
  934037041
 • Dr. Francisco Llorente Galera Categoria professional Professor Titular d'Escola Universitària
  Dr. Francisco Llorente Galera
  Línies d'Investigació

  Industria automobilística
  Innovació empresarial
  Organització laboral

  fllorente@ub.edu
  934035942
 • Dr. José Ramón García Sanchis Categoria professional Correu electrònic: jrgarcia
  Dr. José Ramón García Sanchis
  Línies d'Investigació Mesura de l’Impacte Econòmic
  Offshoring i TaskTrade
  Demografía Empresarial
  jrgarcia@ub.edu
  934021012
 • Dr. Juan Carlos Duque Cardona Categoria professional
  Dr. Juan Carlos Duque Cardona
  Línies d'Investigació

  Tractaments de dades

  jrgarcia@ub.edu
  934021012
 • Dr. Antonio Di Paolo Categoria professional Professor Lector
  Dr. Antonio Di Paolo
  Línies d'Investigació

  Economia Laboral
  Economia de l’educació
  Economia Regional i Urbana
  Microeconometria Aplicada

 • Dr. Miquel Clar López Categoria professional Professor Titular d'Universitat
  Dr. Miquel Clar López
  Línies d'Investigació

  Creixement Regional
  Econometria Aplicada
  Economia de l’Educació

  mclar@ub.edu
  934024323
 • Dr. Josep Lluís Carrion-i-Silvestre Categoria professional Catedràtic d'Universitat
  Dr. Josep Lluís Carrion-i-Silvestre
  Línies d'Investigació Canvi estructural
  Anàlisi de cointegració 
  Dades de panell 
  Creixement regional
  carrion@ub.edu
  934024598
 • Dra. Mª Encarnación André Romero Categoria professional Professora Titular d'Universitat
  Dra. Mª Encarnación André Romero
  Línies d'Investigació

  Turisme

  andre@ub.edu
  934020233