Més informació

  • Unitat d’Audiovisuals
  • Universitat de Barcelona
  • Baldiri Reixac, 2 planta –1
  • 08028 Barcelona

  • Tel. 934 039 085 i
  • 934 020 892 (Administració)
  • audiovisuals@ub.edu

  • Horari d’atenció:
    de dilluns a divendres (de 9 a 15h. )

Accions

De les accions especials que fem durant l’any, en destaquem les següents:

Mostra anual de vídeo científic
Jornada de projecció de documentals nacionals i internacionals sobre una temàtica concreta, que cada any coincideix amb la celebració de l’any internacional d’aquella disciplina (astronomia, biodiversitat, neurociència, etc.). Després de projectar les produccions audiovisuals es fa una taula rodona d’experts per aprofundir en la temàtica. Aquests són els cartells de les últimes mostres:
 

Portal UBTV
Disseny i coordinació de la creació del portal de vídeo de la UB. Actualment també ens ocupem de la gestió dels continguts: vídeos de creació propia i externa, programació de vídeos en reproducció en temps real (streaming), catalogació de les fitxes, etc.

Assesorament
Assesorament en la compra d’equips i instal·lacions audiovisuals dintre dels diferents espais universitaris: sales de videoconferència, instal·lació de megafonies, instal·lació de cabines de realització i traducció, etc.

Projectes interuniversitaris
Realització de sèries de vídeo dins d’accions interuniversitaries per mitjà dels Serveis Audiovisuals de les Universitats Espanyoles (SAVUES). Algunes sèries que hem fet són La universitat respon, La ciutat a l’escola, l’escola a la ciutat i Creart.

Aprenentatge en línia
Enregistrament i edició de classes per publicar-les en entorns d’aprenentatge en línia (Campus Virtual).