Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris (FI-SDUR)

CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA FI SDUR 2023

RESOLUCIÓ REU/1896/2023, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2023 (ref. BDNS 699313). (DOGC núm. 8929 publicat el 29/05/2023).

BASES REGULADORES FI SDUR 2023:

RESOLUCIÓ REU/1616/2023, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2023. (DOGC núm. 8915 publicat el 15/05/2023).

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA FI SDUR 2023:

_________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA FI SDUR 2022:

RESOLUCIÓ REU/551/2022, de 24 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2022 (ref. BDNS 612831). (DOGC núm. 8621 publicat el 24/02/2022).

BASES REGULADORES FI SDUR 2022:

RESOLUCIÓ REU/357/2022, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR). (DOGC núm. 8611 publicat el 8/03/2022).

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA FI SDUR 2022:

_________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA FI SDUR 2021:

RESOLUCIÓ EMC/503/2021, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2021 (ref. BDNS 550325). (DOGC núm. 8351 publicat el 26/02/2021).

BASES REGULADORES FI SDUR 2021:

RESOLUCIÓ EMC/3345/2020, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI SDUR).

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA FI SDUR 2021:

_________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA FI SDUR 2020:

RESOLUCIÓ EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020 (ref. BDNS 481561). (DOGC núm. 8003 publicat el 15/11/2019).

CORRECCIÓ D'ERRADES FI SDUR 2020:

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020 (ref. BDNS 481561). (DOGC núm. 8010 publicat el 26/11/2019).

BASES REGULADORES FI SDUR 2020:

RESOLUCIÓ EMC/2703/2019, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR). (DOGC núm. 7988 publicat el 24/10/2019).

_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS COMUNS DE LA CONVOCATÒRIA FI SDUR:

LOGO UE

gbg