PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

Convocatòria PREDOCS-UB 2023

[CATALÀ]: Resolució de 22 de desembre de 2023, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2023.

[CASTELLANO]: Resolución de 22 de diciembre de 2023, por la que se hace pública la convocatoria del programa de contratación de investigadores predoctorales de la Universidad de Barcelona (PREDOCS-UB), 2023.

[ENGLISH]: Resolution of 22 December 2023, by which the call for the recruitment program for predoctoral researchers at the University of Barcelona (PREDOCS-UB), 2023 is made public.

 

Convocatòria PREDOCS-UB 2022

[CATALÀ]: Resolució de 16 de desembre de 2022, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2022.

[CASTELLANO]: Resolución de 16 de diciembre de 2022, por la que se hace pública la convocatoria del programa de contratación de investigadores predoctorales de la Universidad de Barcelona (PREDOCS-UB), 2022.

[ENGLISH]: Resolution of 16 December 2022, by which the call for the recruitment program for predoctoral researchers at the University of Barcelona (PREDOCS-UB), 2022 is made public.

 

Convocatòria PREDOCS-UB 2021

[CAT]: Resolució de 20 de desembre de 2021, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2021.

[CAST]: Resolución de 20 de diciembre de 2021, por la que se hace pública la convocatoria del programa de contratación de investigadores predoctorales de la Universidad de Barcelona (PREDOCS-UB), 2021.

[ENG]: Resolution of 20 December 2021, by which the call for the recruitment program for predoctoral researchers at the University of Barcelona (PREDOCS-UB), 2021 is made public.

 

Convocatòria PREDOCS-UB 2020

Resolució de 16 de novembre de 2020, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2020.

 

Convocatòria PREDOCS-UB 2019

Resolució de 20 de desembre de 2019, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de contractació d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2019.

 

 

Convocatòria APIF 2018

Resolució de 4 d'octubre de 2018 per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió i renovació d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, 2018-2019.

 

Convocatòria APIF 2017

Resolució de 10 d'octubre de 2017 per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió i renovació d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, 2017.

Resolució de 21 de setembre de 2017 per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió i renovació d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, 2017.