Beca de col·laboració en departaments. Convocatòria

Convocatòria 2023-2024 del Ministeri d'Eduació i Formació Professional destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs d'estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris, iniciant-se així, en les tasques d'investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. [+]

Els estudiants matriculats en un ensenyament interuniversitari podran demanar la Beca a la UB encara que estiguin matriculats en una l'altra Universitat.

  • La quantia de l'ajut és de 2.000 euros.
  • Les persones beneficiàries han de col.laborar durant 3 hores diàries durant 7 mesos i mig a comptar des de la data d'incorporació al Departament.
  • Aquesta beca és compatible únicament amb la Beca General.

Termini de presentació de sol.licituds des del 8 de juny fins el 19 de setembre de 2023

En el cas de sol.licitar la beca per un GIDC (Grup d'Innovació Docent Consolidat) és molt IMPORTANT indicar el codi GIDC a la fitxa del projecte.

avis La fitxa del projecte ha d'estar degudament emplenada, valorada, signada digitalment pel director del departament i per l'estudiant