Beca EQUITAT període Extraordinari

Termini extraordinari de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2023-2024 (EQUITAT 2023) [+]

Objecte d'aquest procediment consisteix a Obrir un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per als estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2023-2024 amb posterioritat al 31 d'octubre de 2023 d'un ensenyament que condueixi a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant a la Universitat Oberta de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de febrer i finalitzarà el 15 de març del 2024 a les 14:00 hores

Requisits

Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2022.

Adreçada a estudiants que formalitzin la primera matrícula dels curs 2022-2023, amb posterioritat al 31 d’octubre de 2023, d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:

  • Universitat de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Universitat de Lleida.
  • Universitat Rovira i Virgili.

I per als centres adscrits següents:

  • Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
  • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.

.Per a més informació consulta la web d'AGAUR

Contacte: bústia de contacte beques universitàries