Vés al contingut

Càtedres i Aules UB

La UB vol ampliar els instruments de col·laboració més enllà dels convenis o contractes de recerca, regulant una fórmula diferent d'interacció amb la societat en forma de càtedres o aules.

Què són les càtedres i aules UB?

Les càtedres i les aules UB són instruments que serveixen per establir acords de llarga durada entre la Universitat i una o diverses empreses o entitats públiques o privades en un o més àmbits de coneixement, amb la finalitat de desenvolupar activitats de docència, recerca, culturals o de qualsevol altra mena que,siguin d'interès mutu per a les parts, i entrin dins de les competències i finalitats de la UB.

Com es creen?

La proposta de creació de càtedres i aules UB pot venir dels òrgans de govern, les facultats, els centres i els departaments de la UB. També la pot presentar el personal docent i investigador adscrit a qualsevol dels departaments.

Icona

L’impulsor ha de presentar la proposta de càtedra o aula al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, un cop s'ha informat el Departament o Centre al qual s’adscriure la càtedra o aula.

Icona

L’impulsor ha d’arribar a un acord amb l’empresa o entitat, que s’ha de comprometre a col·laborar en el projecte

Icona

 L’acord es formalitza mitjançant la signatura d’un conveni que recull els detalls de la col·laboració, seguint la normativa vigent

Normativa

Per facilitar la creació i el funcionament d’aquestes càtedres i aules, i a partir de l’experiència acumulada durant els últims anys, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar, el desembre de 2017, una regulació precisa del funcionament de les càtedres i aules, que ha permès aconseguir més transparència i n’ha afavorit el creixement quantitatiu de manera notable.