Vés al contingut
portada
Càtedra - Socials

Càtedra UB- Planeta Formación y Universidades d’Estudis sobre Educació Superior

La càtedra neix per iniciativa de professors de les facultats d’Economia i Empresa i d’Educació amb l’objectiu d’impulsar estudis sobre la universitat i la vida universitària.

Amelia
Amelia Díaz Álvarez

Directora

Presentació

Els canvis esdevinguts en les dues darreres dècades han modificat radicalment l’encaix de la universitat en el seu entorn, fins al punt que no sembla exagerat afirmar que les institucions d’educació superior es troben en una cruïlla amb un futur ple d’incerteses.

És necessari disposar d’estudis sobre la universitat en relació amb les missions que hi donin sentit. És per això que els objectius de la càtedra són:

  • Crear un espai de referència sobre l’estudi i l’anàlisi de les diferents dimensions que formen la vida universitària.
  • Desenvolupar instruments de recollida de dades sobre aquestes dimensions de les institucions d’educació superior.
  • Obrir una línia de formació integral i humanística per a l’alumnat universitari.
  • Divulgar les reflexions, els instruments i els resultats de les activitats pròpies de la Càtedra.

Actualitat

Socials

Curs d’Els Juliols 2022: Està preparada la universitat per a l’estudiant digital?

Equip

Amelia
Dra. Amelia Díaz Álvarez
Directora

És professora del Departament d’Economia de la UB. Ha estat vicedegana acadèmica, vicerectora de Docència i Convergència Europea i vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la UB. Entre 2017 i 2020 va ser Secretària Executiva de la sectorial de Docència de la CRUE.

Les seves línies de recerca estan relacionades amb l’economia de l’aigua, l’economia del turisme, l’economia del medi ambient, la hisenda pública, i la docència i l’aprenentatge, matèries sobre les que ha publicat diversos articles i llibres.

 

Miquel Martinez
Dr. Miquel Martínez Martín
Director Científic de la Càtedra

És catedràtic -ara jubilat- de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca GREM de la Universitat de Barcelona.

Ha estat professor convidat a diferents universitats i participa com a consultor i avaluador a organitzacions i administracions educatives i d’educació superior a nivell nacional i internacional.

Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia, director de l’Institut de Ciències de l’Educació i vicerector de la Universitat de Barcelona. Va ser president de la Comissió d’Avaluació de la recerca i la recerca avançada en Ciències Socials d’AQU-  Catalunya entre 2010 i 2016.

Esteban
Dr. Francisco Esteban Bara
Membre impulsor de la Càtedra

És professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la UB. Les seves línies de recerca són Filosofia de l’Educació Universitària i formació del caràcter a la Universitat. Ha estat Delegat del Rector per a l’Observatori de l’Estudiant i Vicerector de Comunicació de la UB. Té diversos articles i llibres publicats en relació a les línies de recerca esmentades.  

Pons
Dr. Ernest Pons Fanals
Membre impulsor de la Càtedra

És professor del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la UB. Ha estat Cap d’Estudis, Director de l’Agència de Polítiques i de Qualitat, Vicerector de Comunicació i Cap de Gabinet del Rectorat a la UB.  Les seves línies de recerca estan relacionades amb l’anàlisi de la conjuntura econòmica, creixement econòmic, i disparitats a nivell local i regional, matèries sobre les que ha publicat diversos articles.

 

Entitat Patrona

logo

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690, 08034 Barcelona, Espanya

934 035 932