L’eix central del projecte ‘COMMUNITY’ són les Trobades Socioesportives, on persones refugiades i voluntàries comparteixen activitats físiques i esportives per a millorar les seves capacitats socials, cognitives, emocionals i motores.

Les Trobades Socioesportives són un model consolidat d’intervenció socioeducativa que es desenvolupa des de 1993 entre les següents entitats:

 • Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat de Catalunya.
 • Federació Salut Mental Catalunya.
 • Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la Universitat de Barcelona.
 • Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona.
 • Entitats representatives de joves en situació de dificultat social.

Les Trobades són gratuïtes i es fan cada dimecres, de 16:00 a 18:30 hores, al CEM Can Ricart de Barcelona. Pots apuntar-t’hi emplenant aquest breu formulari.

Què són les Trobades Socioesportives?

Són trobades on es reuneixen persones voluntàries i persones refugiades per fer activitats esportives i passar juntes una molt bona estona. Les persones que hi participen desenvolupen jocs motors cooperatius que requereixen la interacció entre elles. Per aconseguir l’objectiu de cada joc, s’han d’ajudar i donar suport mutu.

Jocs motors cooperatius

A diferència d’alguns esports, aquests jocs físics deixen de banda la competició i, per aquest motiu, esdevenen un mitjà d’interacció i cooperació que facilita la comunicació, la interrelació i la socialització entre les persones participants. D’aquesta manera, augmenta la motivació per la interrelació social i es facilita la convivència dins del grup.

El resultat és una experiència significativament vital per a totes les persones participants, que viuen emocions de proximitat i complicitat entre elles.

Sociosport meeting

A qui s’adrecen les Trobades Socioesportives?

L’activitat es fa setmanalment, cada dimecres a les 16 hores, al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. Per tant, s’adreça a persones residents a la província de Barcelona:

 • Persones refugiades i persones provinents de zones en conflicte.
 • Estudiants d’universitat que volen viure una experiència d’aprenentatge pragmàtica alhora que fan un servei comunitari.
 • Professionals amb interès en aprendre a dissenyar activitats socioesportives.
 • Persones voluntàries que volen treballar temes com l’apoderament, la convivència, la gestió positiva de conflictes, el pensament crític o la interculturalitat.
 • Però, sobretot, persones que volen conèixer gent i passar una bona estona, tot rient i fent exercici! Tothom hi és benvingut!

Què fem a les Trobades Socioesportives?

Les Trobades, que es duen a terme a Barcelona cada dimecres les 16 hores, tenen una durada aproximada de 2:30 hores i segueixen el programa següent:

Recepció
Les persones participants es troben al gimnàs del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona, on l’educadora Laura Tomàs els explica en què consisteix l’activitat i la contextualitza.

Espai de jocs motors
Després, el grup desenvolupa l’activitat, que té una durada d’1:30 a 2 hores. Durant aquest temps, l’educadora proposa a les persones participants diferents jocs físics i esportius amb objectius de caire cooperatiu i molt divertits.

Espai de valoració
Quan acaben els jocs motors i les relacions del grup ja són més fluides, les persones participants fan una valoració en comú de com ha anat la Trobada. És un espai tranquil i relaxat on poden expressar les seves impressions i sensacions sobre l’experiència. Acostuma a tenir una durada d’entre 10 i 20 minuts.

Espai de refrigeri
A continuació es fa un pícnic informal d’uns 30 minuts de durada, on les persones participants poden conversar relaxadament i conèixer-se millor. La conversa s’acompanya de menjar i beguda. Aquest és un espai molt valuós, perquè permet el desenvolupament de les habilitats socials del grup.

*Participant en les Trobades, els i les professionals aprenen a dissenyar activitats socioesportives amb una metodologia basada en l’activitat física que es desenvolupa en l’àmbit de l’aprenentatge servei (ApS).

*Les persones participants poden demanar un certificat d’assistència, útil per a l’arrelament.

Les Trobades són gratuïtes i es fan cada dimecres, de 16:00 a 18:30 hores, al CEM Can Ricart de Barcelona. Pots apuntar-t’hi emplenant aquest breu formulari.

Origen de les Trobades Socioesportives

Des de 1993

Les Trobades Socioesportives es duen a terme a la Universitat de Barcelona des de l’any 1993 i van néixer de la mà de Merche Ríos, professora del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació.

Inicialment, les Trobades es van desenvolupar amb alumnat de la Facultat d’Educació i persones privades de llibertat. Posteriorment, es va aplicar la mateixa metodologia a persones amb problemàtiques de salut mental. I, des de 2015, es duen a terme també amb persones refugiades i persones provinents de zones en conflicte.

Al llarg d’aquests anys, més de 8.000 estudiants han participat a les Trobades Socioesportives, donant la mà a 8.000 persones privades de llibertat o amb problemes de salut mental.

Abast internacional

Aquestes Trobades han tingut tant d’impacte que el model socioeducatiu de la professora Merche Ríos s’ha replicat a altres universitats de Catalunya i de l’Estat espanyol, així com a altres països de l’Amèrica Central i del Sud, com ara Mèxic, El Salvador, Nicaragua i Cuba.

Aquestes activitats són la llavor del nostre projecte ‘COMMUNITY’, on desenvolupem les Trobades Socioesportives amb persones refugiades juntament amb estudiants d’universitat, persones voluntàries, i professionals que volen incorporar aquesta metodologia.

Metodologia de les Trobades Socioesportives

Intervenció socioeducativa

Les Trobades Socioesportives es fonamenten en un model d’intervenció socioeducatiu que es basa en l’activitat física cooperativa i la metodologia de l’aprenentatge servei.

Aquest model d’intervenció contribueix a l’apoderament i la millora de les capacitats socials de les persones participants, així com de les seves capacitats cognitives, emocionals i motores. En el cas del projecte ‘COMMUNITY’, també facilita la interacció, d’igual a igual, entre persones en risc d’exclusió social i persones voluntàries.

Als jocs motors s’empra una metodologia activa i participativa, democràtica i transformadora, caracteritzada per fer servir el treball en equip com a fil conductor per fomentar l’esperit crític, el diàleg, el respecte i l’assumpció de responsabilitats en el marc de l’aprenentatge servei.

Aprenentatge servei

L’aprenentatge servei (ApS) es “un enfocament educatiu que combina objectius d’aprenentatge amb servei comunitari per tal de proporcionar una experiència d’aprenentatge pragmàtica i progressiva alhora que satisfà les necessitats de la societat”.

És a dir, la metodologia ApS és una pràctica educativa que combina els processos d’aprenentatge amb un servei a la comunitat que contribueix a la formació de les persones voluntàries i que, alhora, les converteix en agents de socialització que afavoreixen la inclusió de les persones refugiades a la societat. L’ApS es basa en una pedagogia fonamentada en la vivència personal i l’experimentació que afavoreix la participació activa, la cooperació i la reflexió de les persones participants.

En conclusió, la nostra metodologia fa servir l’esport com a eina per impulsar la transformació social i introdueix el compromís cívic al centre de l’acció a través de l’aprenentatge servei, per aconseguir la inclusió social de les persones refugiades a les comunitats d’acollida i proporcionar un aprenentatge basat en la pràctica i en l’experiència, la qual cosa es coneix com “Aprendre Fent” (“Learning by Doing”).

Trobada socioesportiva
Desenvolupament d’una Trobada Socioesportiva entre persones refugiades i voluntàries. (Fotografia de Glòria Mora Gallego).

Beneficis i competències adquirides en les Trobades Socioesportives

Les Trobades Socioesportives comporten beneficis tant per a les persones que hi participen, ja siguin persones refugiades, persones voluntàries o professionals, com per a la societat:

Beneficis per a totes les persones participants

 • Les Trobades Socioesportives milloren les habilitats interpersonals, la capacitat de resoldre problemes i de treballar en equip de totes les persones participants.
 • Desenvolupen les seves capacitats socials, cognitives i emocionals.
 • Faciliten la comunicació, la interrelació i la socialització.
 • Faciliten el benestar físic i es millora la capacitat motora.
 • Permeten treballar temes com l’apoderament, la convivència, la gestió positiva de conflictes, el pensament crític, la interculturalitat o les relacions intergeneracionals, així com el racisme, la discriminació, la segregació o la xenofòbia.
 • Proporcionen una actitud oberta a la diversitat de les persones, ajudant a superar l’estigmatització que envolta les persones en situació d’exclusió social i trencant amb els prejudicis que es generen a causa del desconeixement.
 • Ajuden a establir relacions socials basades en el respecte i l’acceptació de les diferències entre persones.
 • Es millora el coneixement i la comprensió mútua entre les persones refugiades i la comunitat d’acollida.

Beneficis per a les persones refugiades

 • Les Trobades Socioesportives afavoreixen la inclusió social de les persones refugiades a la comunitat d’acollida.
 • Milloren la seva qualitat de vida.
 • Incentiven la comunicació i l’expressió, així com l’aprenentatge de la llengua de la comunitat d’acollida.
 • Desenvolupen les capacitats socials per adaptar-se a nous entorns i cultures.
 • Milloren la comprensió de la cultura de la societat d’acollida i, en conseqüència, la seva relació amb ella.
 • Fomenten la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats, mitjançant l’apoderament.
 • Permeten aprendre a treballar en equip mitjançant la negociació i la resolució positiva de conflictes per assolir objectius de grup.
 • Ajuden a assumir responsabilitats, prendre decisions i millorar la capacitat d’iniciativa per a resoldre amb èxit diferents objectius.
 • Permeten adquirir com a hàbit la pràctica esportiva, a través del reconeixement dels seus beneficis físics i psicològics, i de la millora de qualitat de vida que comporta per a les persones.
 • Permeten obtenir una acreditació de la Universitat de Barcelona útil per a l’arrelament.

Beneficis per a estudiants i professionals

 • Aprendre a dissenyar activitats socioesportives amb una metodologia basada en l’activitat física.
 • Planificar processos d’aprenentatge en context d’exclusió social.
 • Adquirir els recursos bàsics per a implementar activitats d’intervenció socioeducativa a través de jocs motors.
 • Dirigir el procés didàctic amb estratègies de foment de l’aprenentatge, de la inclusió social, de la interacció i de la socialització.
 • Aprendre tècniques de dinamització de grup a través d’activitats físiques i esportives.
 • Assolir capacitat de compromís social, amb ètica i responsabilitat, envers el benestar de les persones i, en particular, d’aquelles en risc d’exclusió social.
 • Desenvolupar una actitud oberta a la diversitat de les persones, fent front a l’estigmatització de les persones refugiades mitjançant l’anàlisi crítica i constructiva de la discriminació, la segregació, el racisme i la xenofòbia.
 • Obtenir habilitats comunicatives i d’expressió per a connectar amb les persones i resoldre conflictes fent servir la comunicació assertiva, i generar diàleg per afavorir la convivència.
 • Autoreflexionar sobre les intervencions socioeducatives com a instrument d’aprenentatge, autoavaluar-les per fer millores contínues i analitzar l’efectivitat de l’activitat física com a recurs pedagògic.

Les Trobades són gratuïtes i es fan cada dimecres, de 16:00 a 18:30 hores, al CEM Can Ricart de Barcelona. Pots apuntar-t’hi emplenant aquest breu formulari.

Apunta-t’hi!

El projecte ‘COMMUNITY’ ha finalitzat i, amb ell, les Trobades Socioesportives. Aquest projecte s’ha desenvolupat al llarg de 3 anys (2021 a 2023) i la darrera Trobada ha tingut lloc el 20 de desembre de 2023.

Només podem donar gràcies a totes les persones participants i entitats que heu donat suport a aquesta iniciativa per fomentar la inclusió social de les persones refugiades. Sense tots i totes vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies! Esperem veure-us en futures iniciatives.