Vés al contingut

CRIC - Inici

En unes societats progressivament més multiculturals i complexes, en què la coexistència de llengües i cultures configura la construcció de subjectivitats plurals, es planteja la necessitat d'analitzar críticament els processos de construcció d'identitats i les dinàmiques dels fenòmens multiculturals. Al màster CRIC, mitjançant un cos docent altament especialitzat i en constant contacte amb el teixit cultural de la ciutat, ens centrem en la crítica de la literatura i d’altres expressions culturals. Cobrim un període que comença a la modernitat i arriba fins a la més rabiosa contemporaneïtat i ho fem, principalment, emprant els aparells teòrics del estudis de gènere i queer, de la postcolonialitat, de la transnacionalitat i de la globalització.

L’alumnat del màster adquireix coneixements avançats en les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i transnacionals. Mitjançant el pla d’estudis, s’aprofundeix en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar i comparar textos complexos i altres manifestacions culturals; s’aprèn a discriminar i aplicar les teories i metodologies literàries, medials i culturals sobre la identitat (gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.); a familiaritzar-se amb l’instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat i l’alteritat; a interpretar textos i fonts primàries relacionades amb el gènere; i es visibilitzen els vincles entre la creació artística i la història contemporània, les institucions culturals i les tendències socials i polítiques, sempre tenint en compte els efectes de la colonització i la globalització.

La línia de recerca “Construcció i Representació d’Identitats Culturals”, del programa de doctorat “Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals”, ofereix la formació acadèmica i la tutorització que requereix un projecte científic conduent a l’elaboració d’una tesi doctoral. Els àmbits d’estudi són: Literatura anglesa, Estudis àrabs i islàmics, Estudis eslaus, Estudis francesos, Estudis gallecs i portuguesos, Estudis germànics i Estudis italians.

El màster CRIC ofereix tot un seguit d’activitats, conferències, seminaris i trobades informatives a la comunitat CRIC, que enriqueixen i complementen el nostre programa formatiu. Aquí podreu estar al dia de totes novetats. 

Destacats

Aquí trobareu tota la informació sobre tràmits administratius, beques i normatives, així com les persones de contacte tant per als processos administratius, com per a qüestions acadèmiques. 

Informació administrativa

Tràmits del màster i el doctorat

Informació acadèmica màster

La coordinadora és la Dra. Cristina Alsina

Informació acadèmica doctorat

Línia de recerca del programa de doctorat

Tràmits

Informació sobre els tràmits i el calendari de preinscripció i matrícula

Beques

Aquí trobareu tota la informació sobre beques per a màsters i per a doctorat

Alumnat estranger

Adreces d’interès per conèixer millor la Universitat de Barcelona, la ciutat, per trobar cursos de llengües, allotjam

Normativa de Màster

Accés a la normativa UB sobre màsters oficials

Assignatures màster

Accés a la llista d’assignatures i a les descripcions dels seus continguts

Normativa doctorat

Accés a la normativa UB sobre els programes de doctorat