Vés al contingut

Màster oficial

El màster CRIC compta amb un alumnat compromès i creatiu que enriqueix l'experiència d’aprenentatge de tota la comunitat CRIC. Aquí teniu una mostra de les distincions i els premis que han aconseguit al llarg del temps.

També teniu accés a la llista de TFMs defensats amb els enllaços al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona en el cas d’aquells treballs que s’hi han publicat. 

01. Comissió del màster

Dra. Cristina Alsina Rísquez (coordinadora)
Dr. Francesco Ardolino
Dra. Elena Losada
Dra. Myriam Mallart 
Dra. Mònica Rius
Dra. Loreto Vilar
Dra. Marta Ortega

02. Informació acadèmica

Aquest màster ofereix una formació avançada en la definició i anàlisi dels processos de construcció cultural de les idees, inclosa la idea d'identitat i de les seves representacions, en la literatura, el cinema, el teatre i altres mitjans. Així mateix, tracta qüestions de recepció, traducció i gestió cultural en el context de les cultures plurals i en constant transformació que configuren el món actual. 

El màster té com a finalitat oferir un programa de formació de qualitat en l'àmbit de l'anàlisi literària que s'adeqüi a la realitat cultural dels nostres temps, marcada pel contacte i l'intercanvi creixent entre cultures en el marc de la globalització. Es planteja desenvolupar competències d’anàlisi cultural i textual, així com capacitats d'anàlisi de fenòmens de recepció intercultural, imprescindibles per portar a terme una aproximació crítica a les canviants realitats plurals.

El màster consta de 60 crèdits repartits de la manera següent

12 en assignatures obligatòries: constitueixen el tronc comú de la formació i ofereixen una visió completa dels estudis interculturals i de gènere.

12 en matèries obligatòries d'especialitat: cadascuna de les dues especialitats ofereix l'oportunitat de fer una anàlisi més aprofundida de dos dels aspectes que informen la construcció i la representació de les identitats culturals: els estudis de gènere (Literatura, Gènere i Identitats) i els estudis interculturals (Literatura, Alteritat i Globalització)

24 en assignatures optatives 

12 en el treball final de màster.

03. Assignatures i horaris

Codi Assignatura Professorat Durada Dia i hora Quadrimestre Tipus d'assignatura
569580 (De)construcció d'identitats a les literatures i cultures en anglès (curs impartit en anglès) Dra. Cristina Alsina Rísquez 21/09/2023 - 14/12/2023 Dijous 14.30-17.30. (Aula 4.3) 1 Optativa
569570 Ciutat i literatura Dra. Loreto Vilar 05/02/2024 - 06/05/2024 Dilluns 11.00-14.00 (Aula 4.3) 2 Optativa
569565 Cultures, textos i intertext Dra. Marisa Siguan 07/02/2024 - 15/05/2024 Dimecres 10.00-13.00 (Aula 4.3) 2 Obligatòria
569564 Gènere, diferència i poder Dra. Marta Segarra Montaner 20/09/2023 - 20/12/2023 Conslutar el document adjunt (Aula: Sala de Graus) 1 Obligatòria
569578 Gènere, etnicitat, classe: representacions literàries i culturals en anglès Dra. Dolors Ortega 20/09/2023 - 20/12/2023 Dimecres 17.30-20:30 (Aula 4.3) 1 Optativa
569566 Gènere, sexualitat i creació Dra. Helena González Fernández 21/09/2023 - 14/12/2023 Dijous 17.30-20.30 (Aula 4.3) 1 Específica d'especialitat
569575 Identitats globalitzades a les literatures i cultures en anglès Dra. Isabel Alonso Breto 19/09/2023 - 05/12/2023 Dimarts 14.30-17.30 (Aula 1.5) 1 Optativa
569577 Imaginar l'Altre: literatura, cinema i colonitzacions Dra. Mònica Rius Piniés 07/02/2024 - 15/05/2024 Dimecres 14:30-17:30 (Aula 4.3) 2 Optativa
569567 Individualisme i modernitat Dr. Francesco Ardolino 05/02/2024- 06/05/2024 Dilluns 17:30-20:30 (Aula 4.3) 2 Específica d'especialitat
575332 Literatura i Resistència Dra. Daniela Aronica 20/09/2023 - 20/12/2023 Dimecres 14.30-17.30 (Aula 4.3) 1 Optativa
569568 Literatura, ètica i globalització Dra. Elisabeth Massana 06/02/2024 - 14/05/2024 Dimarts 17.30- 20.30 (Aula 4.3) 2 Específica d'especialitat
569576 Migracions i diàspores a les literatures i cultures en anglès Dra. Maria Grau 07/02/2024 - 15/05/2024 Dimecres 17.30-20:30 (Aula 4.3) 2 Optativa
569574 Modernitat i postmodernitat: de Baudelaire a Derrida Dra. Myriam Mallart 18/09/2023 - 11/12/2023 Dilluns 17.30- 20.30 (Aula 4.3) 1 Optativa
569569 Orientalisme i antiorientalisme Dra. Mònica Rius Piniés 18/09/2023 - 11/12/2023 Dilluns 14.30- 17.30 (Aula 4.3) 1 Específica d'especialitat
569563 Treball Final de Màster (TFM) Dra. Cristina Alsina Rísquez 1/2 Obligatòria
569572 Violència, discursos i representacions Dra. Elena Losada Soler 19/09/2023 - 05/12/2023 Dimarts 17.30- 20.30 (Aula 4.3) 1 Optativa

04. Treball de fi de màster

El treball final de màster és un projecte orientat a la recerca que compleix una funció clau dins del pla d’estudis del Màster. S’espera que el TFM demostri la capacitat investigadora de l’estudiant i la seva capacitat per treballar de forma independent. S’espera també que l’estudiantat hi integri i apliqui les competències adquirides al llarg del Màster, incorporant-ne alhora de noves relacionades específicament amb el tema del seu TFM, i que ampliï i aprofundeixi en els coneixements adquirits en la resta d’assignatures del Màster. El TFM constitueix també una oportunitat per entrar en contacte amb els Grups i Projectes d’Investigació en que participa el professorat vinculat al Màster.

05. TFM Defensats