Informació general

NOVA edició del Curs Superior Universitari “Smart Social City” organitzat per la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’ Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona, que se celebrarà d’abril  a juny de 2019.

L’objectiu és:1

  • oferir formació a les diferents disciplines que intervenen a la ciutat de forma transversal. Impulsar la innovació, la tecnologia i l’eficiència de les ciutats, sempre amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
  • identificar, analitzar i revisar els impactes que tenen els projectes de Smart City sobre l’administració, les empreses i els ciutadans.
  • capacitat de poder integrar la visió de Smart City en el pla d’acció municipal i poder definir les especificacions i accions necessàries per a desenvolupa-lo