català
símbol
a
desenvolupament
àrea
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències
unitats de mesura
Unitat mètrica de superfície [equivalent a 1 decàmetre quadrat]. Unitat no recomanada per l’SI (1 a = 1 dam2 = 102 m2)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina