anglès
symbol
Tl
expansion
thallium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Tl
desenvolupament
tal·li
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Tl
desarrollo
talio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina