anglès
symbol
Te
expansion
tellurium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Te
desenvolupament
tel·luri
categoria
nom masculí
desenvolupament
tel·lur
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Te
desarrollo
telurio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina