Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
2n
símbol
2n.
símbol
2.n
desenvolupament
segon
categoria
adjectiu o nom masculí
àrea temàtica
llengua general
numerals ordinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2022