Ordinals 

Quan els ordinals van en singular, s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple correcte 3r [tercer]
Exemple inadequat 3r.
Exemple inadequat 3.r
Exemple correcte 18a [divuitena]
Exemple inadequat 18a.
Exemple inadequat 18.a


Si l’última lletra de la paraula sencera va accentuada, l’accent es manté també en l’abreviació.

Exemple correcte [setè]

Exemple correcte 15è [quinzè]


Quan els ordinals van en plural, s’abreugen escrivint la xifra seguida de les últimes dues lletres de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple correcte 4ts [quarts]
Exemple inadequat 4ts.
Exemple inadequat 4.ts
Exemple correcte 17es [dissetenes]
Exemple inadequat 17es.
Exemple inadequat 17.es


En els casos en què l’ordinal s’expressi en xifres romanes, no es fa servir cap marca d’abreviació i, per tant, no s’escriu cap lletra al costat de la xifra.

Exemple correcte V Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple incorrecte Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple correcte VI Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Exemple incorrecte VIes Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Darrera actualització: 5-4-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordinals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1161> [consulta: 27 maig 2022].