Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
SEK
desenvolupament
corona sueca
categoria
nom femení
àrea temàtica
economia
unitats monetàries
Norma ISO. Consulteu Símbols monetaris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021