Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
$CAN
desenvolupament
dòlar canadenc
categoria
nom masculí
àrea temàtica
economia
unitats monetàries
Norma UNE (obsoleta). Consulteu Símbols monetaris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021