Salut
q.s.p.
quantitat suficient per
v.o.
via oral
a.c.
ante cibum (‘abans dels āpats’)
b.i.d.
bis in die (‘dos cops al dia’)
b.d.
bis in die (‘dos cops al dia’)
b.i.n.
bis in nocte (‘dos cops a la nit’)
NPO
nil per os (‘dieta absoluta’)
o.m.
omne mane (‘tots els matins’)
o.n.
omne nocte (‘totes les nits’)
o.d.
omni die (‘tots els dies’)
o.h.
omni hora (‘cada hora’)
O.D.
on demand (‘a demanda’)
O.D.
overdose (‘sobredosi’)
p.o.
per os (‘via oral’)
p.c.
post cibum (‘després dels āpats’)
p.r.n.
pro re nata (‘a demanda’)
q.s.
quantum satis, quantum sufficit (‘quantitat suficient’)
q.d.
quaque dia (‘cada dia’)
q.m.
quaque mane (‘cada matí’)
q.n.
quaque nocte (‘cada nit’)
q.o.d.
quaque other day (‘cada dos dies’)
q.q.h.
quaque quarta hora (‘cada quatre hores’)
q.d.s.
quater die sumendum (‘quatre cops al dia’)
q.i.d.
quater in die (‘quatre cops al dia’)
t.d.s.
ter die sumendum (‘tres cops al dia’)