Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Quantitatius < Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Quantitatius


Quantitatius 

En català, els adjectius quantitatius es divideixen en:

Més informació
Badia i Margarit, Antoni Maria. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pàg. 523-528. (Biblioteca Universitària; 22).

Badia i Margarit, A. M. Gramática catalana. 3a reimpr. Madrid: Gredos, 1985 [1962], vol. i, pàg. 231-235. (Manuales; 10).

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 8a ed. Barcelona: Teide, 1978 , § 38.

Ruaix, J. El català/2: Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix ed., 1985, pàg. 50-51.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 1, pàg. 561-562.

Adjectiu prou 

L’adjectiu prou, que significa ‘quantitat suficient de’, s’ha d’usar sempre com a forma invariable pel que fa al gènere (masculí i femení) i al nombre (singular i plural).

Exemple correcte Cal posar prou quantitat de sòlid per saturar la mescla.

Exemple incorrecte Cal posar prouta quantitat de sòlid per saturar la mescla.


Exemple correcte Afirmen que hi ha prou persones inscrites per poder impartir el nou màster.

Exemple inadequat Afirmen que hi ha prous persones inscrites per poder impartir el nou màster.


Exemple correcte De diners no se’n guanyen mai prou.

Exemple inadequat De diners no se’n guanyen mai prous.

Adjectiu massa 

L’adjectiu massa, que significa ‘un grau excessiu de’, s’ha d’usar sempre com a forma invariable pel que fa al gènere (masculí i femení) i al nombre (singular i plural).

Exemple correcte Hi havia massa exàmens per corregir i no donàvem l’abast.

Exemple incorrecte Hi havia masses exàmens per corregir i no donàvem l’abast.


Cal no confondre l’ús de massa (que té aquest significat d’un excés de) amb l’ús de gaire.

Adjectiu força 

L’adjectiu força, que significa ‘un alt grau, nombre o quantitat de’, s’ha d’usar sempre com a forma invariable pel que fa al gènere (masculí i femení) i al nombre (singular i plural).

Exemple correcte S’han matriculat força estudiants als cursos d’Els Juliols.

Exemple incorrecte S’han matriculat forces estudiants als cursos d’Els Juliols.

Adjectiu bastant -a 

L’adjectiu bastant, que significa ‘quantitat o nombre regular de’, té flexió tant de nombre (singular i plural) com de gènere (masculí i femení). Per tant, davant de noms femenins cal fer la concordança corresponent.

Exemple correcte L’aula té bastant espai per treballar en grup.

Exemple correcte L’alumnat troba que hi ha bastanta oferta de places.

Exemple correcte Encara hi ha bastants grups oberts.

Exemple correcte S’han programat bastantes assignatures sobre medi ambient.

Adjectiu gaire 

L’adjectiu gaire s’ha d’usar sempre com a forma invariable pel que fa al gènere (masculí i femení), però regular pel que fa al nombre (singular i plural).

Exemple correcte Aquesta esmena no és gaire important.

Exemple correcte No hi haurà gaires modificacions en el model proposat.


Aquest adjectiu és el que s’utilitza en lloc de molt en determinades oracions, que es mostren a continuació.

 • En oracions negatives (que inclouen no o bé sense):

  Exemple correcte A la sala no hi havia gaires persones.

  Exemple incorrecte A la sala no hi havia moltes persones.  Exemple correcte Ho han resolt sense gaires dificultats.

  Exemple incorrecte Ho han resolt sense moltes dificultats.


 • En oracions interrogatives:

  Exemple correcte Que haurem d’esperar-nos gaire, per saber les notes?

  Exemple incorrecte Que haurem d’esperar-nos molt, per saber les notes?


 • En oracions condicionals:

  Exemple correcte Si hi ha gaires modificacions, serà millor redactar-ho de nou.

  Exemple incorrecte Si hi ha moltes modificacions, serà millor redactar-ho de nou.


Igualment, en aquests casos tampoc s’ha d’utilitzar massa, ja que aquest quantitatiu s’ha de reservar per significar ‘en excés’.

Exemple correcte No hi havia gaire gent, a la conferència.

Exemple incorrecte No hi havia massa gent, a la conferència.


Exemple correcte Hem de demanar més paper, perquè no en queda gaire.

Exemple incorrecte Hem de demanar més paper, perquè no en queda massa.


Exemple correcte Tinc feina, però no en tinc massa [en excés].Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-5-2021
Citació recomanada:
«Quantitatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=332> [consulta: 10 agost 2022].