Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Negació amb els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú < Adverbis < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Negació amb els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú 

En frases negatives, quan els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú van després del verb exigeixen la presència de l’adverbi no:

Exemple correcte Hi ha alumnes que no van mai a classe.

Exemple incorrecte Hi ha alumnes que van mai a classe.


Exemple correcte Aquest document no diu res que no se sabés.

Exemple incorrecte Aquest document diu res que no se sabés.


Exemple correcte Aquest document no aporta cap dada rellevant.

Exemple incorrecte Aquest document aporta cap dada rellevant.


Exemple correcte Els qui treballen en aquest laboratori no estan gens exposats a les radiacions.

Exemple incorrecte Els qui treballen en aquest laboratori estan gens exposats a les radiacions.


Exemple correcte Hem buscat el document, però no l’hem trobat enlloc.

Exemple incorrecte Hem buscat el document, però l’hem trobat enlloc.


Exemple correcte D’aquesta recomanació, no en va fer cas ningú.

Exemple incorrecte D’aquesta recomanació, en va fer cas ningú.


En canvi, quan van abans del verb, els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú permeten la presència de l’adverbi no, però no l’exigeixen. D’aquí que siguin correctes, en aquest cas, tant les oracions amb no com les oracions sense no. Les parelles de frases següents tenen el mateix significat:

Exemple correcte Hi ha alumnes que mai no van a classe.

Exemple correcte Hi ha alumnes que mai van a classe.


Exemple correcte Res no els afecta.

Exemple correcte Res els afecta.


Exemple correcte Cap dels estudiants no va protestar.

Exemple correcte Cap dels estudiants va protestar.


Exemple correcte Gens, no estudiava.

Exemple correcte Gens, estudiava.


Exemple correcte Hem buscat el document, però enlloc no l’hem trobat.

Exemple correcte Hem buscat el document, però enlloc l’hem trobat.


Exemple correcte Ningú no va fer cas d’aquesta recomanació.

Exemple correcte Ningú va fer cas d’aquesta recomanació.


Cal remarcar el cas particular de les preguntes de resposta múltiple, per exemple en exercicis, pràctiques, exàmens, en què moltes vegades hi ha l’opció que cap de les respostes enunciades anteriorment és correcta. Per a aquests casos, es recomana de no fer servir la concordança negativa.

Exemple correcte Cap resposta és correcta.

Exemple inadequat Cap resposta no és correcta.
Bibliografia
Fabra, P. Gramàtica catalana. 6a ed. Barcelona: Teide, 1974 [1956], pàg. 83.

Ruaix, J. El català/2. Morfologia i sintaxi. 10 ed. retocada. Moià: Josep Ruaix editor, 1993 [1985], pàg. 164.

Solà, J. et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. III, pàg. 2765-2768.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-6-2021
Citació recomanada:
«Negació amb els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2111> [consulta: 21 maig 2022].