Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Categories de professorat < Casos especials < Persones determinades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Categories de professorat 

En les denominacions de les categories professionals del professorat, cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui fan referència, i tenint en compte que algunes paraules són invariables.

Exemple correcte professor adjunt
professora adjunta

professor agregat
professora agregada

professor ajudant
professora ajudant

professor associat
professora associada

professor col·laborador
professora col·laboradora

professor contractat
professora contractada

professor emèrit
professora emèrita

professor honorari
professora honorària

professor interí
professora interina

professor lector
professora lectora

professor visitant
professora visitant

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Categories de professorat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2519> [consulta: 31 gener 2023].