Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

L’organisme o la unitat en comptes de la persona < Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

L’organisme o la unitat en comptes de la persona 

Els noms que fan referència a l’organisme o a la unitat en comptes de la persona (com ara servei, delegació, en català; secretaría, unidad en castellà) poden servir com a recurs inclusiu en alguns contextos.

Exemple correcte Delegació d’Estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]

Exemple inadequat Delegat d’estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]


Exemple correcte Cal adreçar-se a la Intervenció Delegada.

Exemple inadequat Cal adreçar-se a l’interventor delegat.


Exemple correcte Cal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequat Cal trucar al tècnic informàtic.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«L’organisme o la unitat en comptes de la persona» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2540> [consulta: 28 gener 2023].