Persones indeterminades 

Si es fa referència a persones indeterminades, cal distingir dos casos diferents, perquè no sempre són útils els mateixos recursos: quan ens referim a una persona indeterminada, que tant pot ser un home com una dona, o quan ens referim a un conjunt de persones indeterminades, que pot incloure homes i dones.
Darrera actualització: 20-10-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persones indeterminades» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2855> [consulta: 22 juny 2021].