Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Currencies < Abbreviations and symbols < Orthography and grammar < Style Guide

Currencies 

The symbol for the euro and other currencies comes before the number, not after it.

Exemple correcte 250
Exemple correcte £900


Place the abbreviation for a currency before the amount and insert a non-breaking space.

Exemple correcte EUR 3,600

Exemple correcte GBP 571

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 12-11-2021
Recommended citation:
«Currencies» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3009> [consulta: 5 juliol 2022].