Darrera actualització: 27-7-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Style Guide: Orthography and grammar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2920> [consulta: 1 abril 2023].