Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Adjectiu gaire < Quantitatius < Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Adjectiu gaire 

L’adjectiu gaire s’ha d’usar sempre com a forma invariable pel que fa al gènere (masculí i femení), però regular pel que fa al nombre (singular i plural).

Exemple correcte Aquesta esmena no és gaire important.

Exemple correcte No hi haurà gaires modificacions en el model proposat.


Aquest adjectiu és el que s’utilitza en lloc de molt en determinades oracions, que es mostren a continuació.

 • En oracions negatives (que inclouen no o bé sense):

  Exemple correcte A la sala no hi havia gaires persones.

  Exemple incorrecte A la sala no hi havia moltes persones.  Exemple correcte Ho han resolt sense gaires dificultats.

  Exemple incorrecte Ho han resolt sense moltes dificultats.


 • En oracions interrogatives:

  Exemple correcte Que haurem d’esperar-nos gaire, per saber les notes?

  Exemple incorrecte Que haurem d’esperar-nos molt, per saber les notes?


 • En oracions condicionals:

  Exemple correcte Si hi ha gaires modificacions, serà millor redactar-ho de nou.

  Exemple incorrecte Si hi ha moltes modificacions, serà millor redactar-ho de nou.


Igualment, en aquests casos tampoc s’ha d’utilitzar massa, ja que aquest quantitatiu s’ha de reservar per significar ‘en excés’.

Exemple correcte No hi havia gaire gent, a la conferència.

Exemple incorrecte No hi havia massa gent, a la conferència.


Exemple correcte Hem de demanar més paper, perquè no en queda gaire.

Exemple incorrecte Hem de demanar més paper, perquè no en queda massa.


Exemple correcte Tinc feina, però no en tinc massa [en excés].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-5-2021
Citació recomanada:
«Quantitatius: adjectiu gaire» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=338> [consulta: 30 setembre 2022].