Les guies ràpides del CUB són una mirada diferent al llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Al costat de la lectura atenta que requereixen els criteris, la versió reduïda permet una consulta ràpida i sintètica de les característiques lingüístiques més rellevants de cada bloc tractat, per fer-se’n una idea general i sense entrar en gaires detalls. Les guies permeten, però, saltar a les versions completes del CUB, per quan cal ampliar la informació o resoldre dubtes concrets amb més deteniment.