Universitat de Barcelona

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i de l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i d'activitats pròpies de la professió de l'esport.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)

És interessant i recomanable que tinguis:

Coneixements bàsics de biologia, física i també de matemàtiques, ciències naturals, geografia, psicologia i sociologia.

Condició física que permeti la pràctica de l'activitat física i esportiva de manera regular i amb certa intensitat, i un domini provat del medi aquàtic.

Predisposició a la interdisciplinarietat, l'autonomia, la sensibilitat social i mediambiental i la voluntat de conèixer, d'aplicar i de transmetre valors positius de l'organització i la pràctica de l'activitat física i l'esport.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)138
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries6
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Professors d'educació física.
Tècnics responsables de programes de manteniment i millora de la salut.
Tècnics responsables de programes d'esport recreatiu i de turisme actiu.
Preparadors físics.
Entrenadors professionals (referits a un esport específic).
Entrenadors personals.
Directors esportius.