Universitat de Barcelona

Grau en Cinematografia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau de Cinematografia forma els estudiants perquè es puguin incorporar al sector professional cinematogràfic i audiovisual en general. Els graduats han de ser capaços d'expressar-se mitjançant el llenguatge audiovisual i conèixer i desenvolupar de manera creativa els diferents oficis d'aquest àmbit: direcció, direcció d'art, direcció de fotografia, guió, muntatge, producció, producció digital i so.

A més d'assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar per narrar històries, els estudiants han de tenir les capacitats per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics, així com conèixer i emprar les darreres tecnologies del sector.

El treball en equip és un element fonamental del grau de Cinematografia. Els estudiants han de ser capaços de liderar projectes col·lectius i col·laborar de manera productiva amb la resta d'integrants d'un equip de producció.

Amb la presència d'un nombre destacable de professionals entre el professorat pretenem aconseguir la convergència entre plantejaments formatius i necessitats del sector cinematogràfic, com també afavorir el contacte directe entre aules i professionals.
 


Crèdits ECTS: 180
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (centre adscrit)

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

S'ha de tenir una base formativa sobre la base d'uns pilars sòlids en els àmbits de la comunicació i l'expressió, les actituds socials, la recerca i la tecnologia:

 • Domini de les llengües castellana i catalana.
 • Capacitat de comunicació en llengua anglesa.
 • Aptituds analiticocrítiques respecte al llenguatge.
 • Expressió no verbal.
 • Tractament de la informació i extracció de conclusions
 • Cerca d'informació a través de fonts diverses.
 • Ús d'entorns no presencials de comunicació digital.
 • Treball amb eines ofimàtiques i de producció audiovisual.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Compromís ètic i social.
 • Actitud respectuosa, receptiva i sociable.

Es recomana de cursar les assignatures següents de batxillerat:

 • Artístic: Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Disseny, Història de l'Art, Literatura Universal i Arts Escèniques.
 • Ciències i Tecnologia: Dibuix Tècnic, Física i Matemàtiques.
 • Humanitats i Ciències Socials: Economia d'Empresa, Història de l'Art, Història del Món Contemporani, Literatura Universal.

 

Matèries

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)48
Obligatòria (OB)114
Optativa (OT)6
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS180

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar com a integrant d'un dels departaments que formen un equip de producció audiovisual:

 • Director o directora de ficció
 • Director o directora de documental
 • Director o directora d'art
 • Director o directora de fotografia
 • Guionista
 • Muntador o muntadora
 • Productor o productora
 • Productor o productora digital (o dissenyador o dissenyadora d’efectes digitals)
 • Dissenyador o dissenyadora de so