Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació Audiovisual

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau de Comunicació Audiovisual forma professionals de l'audiovisual en els perfils de director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, investigador, especialista en comunicació corporativa i gestor de comunitats (community manager).

La titulació ofereix una formació integral en les competències pròpies del professional de l'audiovisual. Prepara per fer servir els instruments tècnics que es necessiten en la creació de continguts, i capacita en la ideació i realització de projectes audiovisuals innovadors, en diversos formats i suports (audiovisual, radiofònic, sonor, escrit i digital). Al llarg de l'ensenyament es potencia l'emprenedoria, la innovació i la creativitat mitjançant un aprenentatge basat en projectes. Es fomenta també la participació en certàmens i festivals de cinema documental i de ficció, i de nous formats, i s'impulsen iniciatives amb incidència social. Alhora, es potencia la formació de professionals amb capacitat crítica i analítica, capaços d'estudiar i comprendre els mitjans de comunicació i els productes audiovisuals dins l'estructura social, econòmica, política i cultural en la qual s'integren.

La Facultat compta amb dos platós, una sala d'edició de so amb cabina de locució, un estudi de ràdio, aules informatitzades, videocàmeres, equipament fotogràfic, accessoris per a rodatges i un espai de treball col·laboratiu.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

És interessant i recomanable que tinguis:

Donada la transversalitat del grau de Comunicació Audiovisual, la titulació pot admetre estudiants procedents de qualsevol dels batxillerats i de cicles formatius de grau superior, així com d'altres llicenciatures, fonamentalment de la branca de ciències socials i jurídiques, i de la d'arts i humanitats.

Distribució de crèdits

{%CONTINGUT1_PE_GRAU%}

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Direcció, guionatge i realització audiovisual. Tasques de direcció, guió i realització en els diversos mitjans i gèneres audiovisuals. Disseny de realització, muntatge i edició de vídeo, tractament de so, tractament d'imatges, animació, producció multimèdia, narrativa transmèdia, direcció d'art, direcció d'actors i dramatúrgia.
  • Disseny de producció i postproducció visual i sonora. Disseny dels aspectes relacionats amb el so, la imatge i el grafisme en les diverses fases de la producció i realització audiovisual.
  • Producció i gestió audiovisual. Disseny, planificació, optimització i organització dels recursos tècnics, humans, legals i econòmics necessaris per produir una obra audiovisual. Tasques de direcció de projectes, màrqueting, propietat intel·lectual, legalitat, documentació audiovisual, gestió de continguts, planificació, organització i gestió d'empreses audiovisuals, direcció de produccions en ràdio, televisió i cinema, i produccions audiovisuals i multimèdia a Internet.
  • Investigació i assessorament expert en mitjans audiovisuals. Especialista en recerca i anàlisi de fenòmens i processos de la comunicació audiovisual, la seva relació amb la cultura i la societat, i els nous formats i tecnologies de l'audiovisual.