Universitat de Barcelona

Grau de Filosofia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau de Filosofia de la Universitat de Barcelona destaca per la varietat i riquesa dels seus plantejaments metodològics i conceptuals perquè ofereix diferents concepcions de l'activitat filosòfica.
Els titulats en Filosofia han de ser capaços de desenvolupar habilitats de tipus lògic i argumental, dominar el llenguatge, desenvolupar la creativitat en l’àmbit de les idees, gestionar i tenir una gran capacitat de reflexió i anàlisi. En definitiva, han de tenir uns coneixements sòlids i amplis en l’estudi teòric de problemes abstractes i en els àmbits de la discussió i el debat.

Els estudis de filosofia, es consideren també adequats per a persones que ja hagin cursat altres estudis universitaris i vulguin completar la formació aprofundint aspectes de fonamentació dels sabers i qüestions transversals, interdisciplinaris o d’interès teòric general.

Aquesta titulació permet treballar en l’ensenyament mitjà i superior, i en el camp de la recerca, i també participar en els àmbits de la cultura i la comunicació.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Filosofia

És interessant i recomanable que tinguis:

A més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (responsabilitat, compromís, iniciativa, disposició a treballar en equip., etc.) és molt recomanable tenir un interès cultural ampli i curiositat general per tots els aspectes del saber, interès per desenvolupar habilitats de tipus lògic i argumental, domini del llenguatge, capacitat de reflexió i d’anàlisi, gust per la lectura i el treball amb textos, i interès per l’estudi teòric i la discussió de problemes abstractes.
És molt important disposar d’entrada d’un alt nivell en l’expressió oral i escrita en català i castellà, així com també un bon nivell en una tercera llengua.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)120
Optativa (OT)54
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Gestió cultural.
  • Assessorament editorial.
  • Assessorament de bioètica.
  • Consultoria.

 

Amb els estudis complementaris adients, també capacita per a la docència en l’ensenyament mitjà i l’universitari.