Universitat de Barcelona

Grau en Història

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El coneixement de la Història és un valor important de la cultura. En la societat actual es fa més necessari que mai mirar el passat per comprendre el present, per entendre què succeeix al nostre entorn, per valorar el patrimoni que ens ha estat llegat, per entendre i respectar els altres. Una mirada al passat, des del nostre present, ens trasllada cap al futur, sempre incert, però en el qual la Història pot ajudar a intuir l'esdevenidor.

Aquest coneixement dota les persones d’unes competències que són d’interès per a la seva formació com a ciutadans i per a la seva pròpia satisfacció intel·lectual. El coneixement i la comprensió del passat de la humanitat és de valor incalculable tant per a l’individu com per a la societat.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials.

És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament:
Coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia.
Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica.
Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral.
Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval.
Habilitats bàsiques d'informàtica.

És fonamental que l'elecció d'estudis en Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquesta disciplina.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)66
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)36
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Docència en ensenyament secundari.
Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia.
Institucions i empreses de serveis culturals i turístics.
Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans, etc.
Arxius i biblioteques.
Documentació històrica.
Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades.
Administració pública.
Gestió de projectes internacionals.
Gestió de recursos humans.
Elaboració i supervisió de materials de contingut històric en suport electrònic.
Elaboració d'informes i edició de publicacions.
Activitats relacionades amb temes de desenvolupament i cooperació.
Altres: direcció de serveis comercials, industrials i públics, professions relacionades amb negocis, etc.