Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d'Odontologia dona accés a un únic perfil, el d'odontòleg o dentista, que posteriorment pot conduir la professió cap a una activitat fonamentalment d'atenció assistencial pública o privada, per compte propi o d'altri, de docència, de recerca o de gestió. En totes aquestes circumstàncies el perfil competencial que atorga la formació universitària en odontologia és únic, d'una manera similar a la de les altres professions sanitàries.


Crèdits ECTS: 300
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Coneixements bàsics de química i biologia. 
  • Bona destresa manual, agudesa visual i coordinació psicomotora que faciliti l'aprenentatge i el domini de les accions i tècniques necessàries per oferir una bona atenció odontològica als pacients. 
  • Bona predisposició per al tracte personal a fi de poder comunicar-se convenientment amb els pacients i els altres professionals que puguin formar part de l'equip de treball.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)207
Optativa (OT)27
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS300

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

El grau capacita per exercir la professió de dentista en els àmbits tant públic com privat. De manera similar a altres graus relacionats amb la salut, capacita per treballar en empreses privades, l'administració pública, la docència i la recerca.