Universitat de Barcelona

Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Aquest grau ofereix una formació universitària única, pionera en l'àmbit de la producció musical, les noves tecnologies i el disseny de so, com també en l'aplicació dels continguts digitals dins la indústria de l'entreteniment especialitzat en la música per a publicitat, cinema i videojocs, entre d'altres.

El grau, únic a l'Estat espanyol, forma els estudiants en diferents perfils professionals en l'àmbit de la música, de manera que brinda a l'alumnat una combinació perfecta de polivalència i creativitat, amb la capacitat resolutiva d'afrontar qualsevol tipus de projecte en la indústria actual. A la velocitat en què es mou el sector de la música avui dia, cal estar preparat per donar resposta a l'evolució del mercat, conèixer les últimes tendències i aplicar-hi les noves tecnologies.


Crèdits ECTS: 180
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Coneixements previs de llenguatge i teoria musical.
 • Capacitat d'expressar-se musicalment amb instruments o mitjans informàtics.
 • Capacitat per crear música per transmetre idees i emocions en diferents estils i adaptada a públics concrets.
 • Coneixements preliminars de producció, enregistrament o processament d'àudio.
 • Disposició a treballar en un sector dinàmic en què es valora la iniciativa pròpia, la capacitat de treballar en equip, la gestió de projectes i fites comuns i el respecte mutu entre disciplines i idees.
 • Interès per l'emprenedoria i la projecció professional en l'àmbit de les indústries de l'entreteniment.
   

Matèries

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)54
Obligatòria (OB)108
Optativa (OT)6
Pràctiques externes obligatòries6
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS180

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Les sortides professionals són molt àmplies i permeten combinar diferents rols, de manera que et convertiràs en un professional musical multidisciplinari. Les principals sortides són les següents:

 • Productor o productora musical
 • Compositor o compositora
 • Dissenyador o dissenyadora de so
 • Editor o editora de so
 • Tècnic o tècnica d'enregistrament o d'edició de so
 • Tècnic o tècnica especialitzat en mescla i masterització
 • Tècnic o tècnica de postproducció
 • Assessor o assessora musical