Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus d'Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Université Lyon 1 Claude Bernard (UCBL)
Universitats Participants:
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Université Lyon 1 Claude Bernard (UCBL)
  • Université Jean Monnet Saint-Étienne (UJM)
  • Universiteit Antwerpen (UA)


Crèdits ECTS:
 120
Centre de gestió:
  Facultat de Biologia

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Matrícula

Procés de matriculació tancat