Universitat de Barcelona

BRAC: Barcelona. Recerca. Art i Creació. (Art i ciència. Identitat creativa i territori)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

BRAC (Barcelona:Recerca, Art i Creació)

Art i ciència. Aplicacions i implicacions.


RESUM:

Elaborar estudis sobre les interaccions de l¿art amb la ciència aplicables a projectes concrets del medi paisatgístic, urbanístic, arquitectònic i de la mateixa pràctica artística basats en els criteris de sostenibilitat, regeneració paisatgística i participació ciutadana i inclosos dins la línia de pensament contemporani de transversalitat de coneixements.


 

Codis UNESCO: 620304 - Dibuix, gravat / 620307 - Pintura / 620309 - Escultura

Paraules clau: 000797 - Estética / 006689 - Ciencia / 021332 - Art

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Més informació

Línies de recerca

 • Art i ciència. Aplicacions i implicacions.

  BRAC (Barcelona:Recerca, Art i Creació)

  RESUM:

  Elaborar estudis sobre les interaccions de l¿art amb la ciència aplicables a projectes concrets del medi paisatgístic, urbanístic, arquitectònic i de la mateixa pràctica artística basats en als criteris de sostenibilitat, regeneració paisatgística i participació ciutadana i inclosos dinsla línia de pensament contemporani de transversalitat de coneixements.


 • El grup s¿estructura amb 6 línies de treball interelacionades:

  1.- Disseny i biotecnologia

  2.-Acústica del paisatge i art sonor

  3.- Metàfores científiques

  4.- Escultura ambiental

  5.- Internacionalitació

  6.- Difusió (publicacions, exposicions i altres mitjans)

 • Lines of work:

  1. - Design and biotechnology

  2. - Landscape acoustics and sonar art

  3. - Scientific metaphors

  4. - Environmental sculpture

  5. - Internationalitation

  6. - Difusion (publication, exhibitions, etc,..)

Responsable del grup

Membres